آسکاریس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند شستن دست‌ها به متن
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: جاهائی⟸جاهایی، مبتلائی⟸مبتلایی، پپیشرفته‌ترین⟸پیشرفته‌ترین)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند شستن دست‌ها به متن)
# جوشاندن آب آشامیدنی در جاهایی که آب لوله‌کشی وجود ندارد.
# جوشانیدن ظروف و البسه در خانواده‌ای که فرد مبتلایی در آن باشد، برای از بین بردن تخم انگلها
# جلوگیری از بازی کودکان با خاک آلوده و همچنین وادار ساختن کودکان به [[شستن دست‌ها]] با آب و صابون بعد از هر بازی
# خودداری از خوردن آب آلوده
# نخوردن سبزی خام در نقاط آلوده