تفاوت میان نسخه‌های «فدور کودریاشوف»

اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام)
{{Infobox football biography
| name = فدور کودریاشوف
| fullname = Fyodorفدور Vasilievichواسیلیویچ Kudryashovکودریاشوف
| image = FkudryashFedor Kudryashov Russia.jpg
| image_size =
| caption = کودریاشوف با [[تیم ملی فوتبال روسیه|روسیه]] در سال 2018
| caption =
| birth_date = {{تاریخ تولد و سن|1987۱۹۸۷|4۴|5۵|df=yes}}
| birth_place =
| height = {{بلندی|m=1.81}}
| currentclub = [[باشگاه فوتبال روبین کازانآنتالیااسپور|آنتالیااسپور]]
| clubnumber = ۳۰۱۳
| position = [[مدافع]]
| youthyears1 = ۱۹۹۷–۲۰۰۲
| goals1 = ۱
| years2 = ۲۰۰۵–۲۰۱۲
| clubs2 = [[باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو|اسپارتاک مسکو]]
| caps2 = ۳۶
| goals2 = ۰
| years3 = ۲۰۰۸
| clubs3 = ← [[باشگاه فوتبال خیمکی|خیمکی]] (قرضی)
| caps3 = ۱۶
| goals3 = ۰
| goals4 = ۰
| years5 = ۲۰۱۱
| clubs5 = ← [[باشگاه فوتبال کراسنودار|کراسنودار]] (قرضی)
| caps5 = ۹
| goals5 = ۰
| years6 = ۲۰۱۲–۲۰۱۶
| clubs6 = [[باشگاه فوتبال احمد گروزنی|ترک گروزنی]]
| caps6 = ۷۰
| goals6 = ۰
| years7 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷
| clubs7 = [[باشگاه فوتبال روستوف|روستوف]]
| caps7 = ۳۵
| goals7 = ۱
| years8 = ۲۰۱۷–۲۰۱۷–۲۰۱۸
| clubs8 = [[باشگاه فوتبال روبین کازان|روبین کازان]]
| caps8 = ۲۶35
| goals8 = ۰0
| years9 = 2019
| clubs9 = [[باشگاه فوتبال استانبول باشاک‌شهر|استانبول باشاک‌شهر]]
| caps9 = 8
| goals9 = 1
| years10 = 2019–2020
| clubs10 = [[PFC Sochi]]
| caps10 = 16
| goals10 = 1
| years11 = 2020–
| clubs11 = [[باشگاه فوتبال آنتالیااسپور|آنتالیااسپور]]
| caps11 = 1
| goals11 = 0
| nationalyears1 = ۲۰۰۷–۲۰۰۸
| nationalteam1 = [[Russiaتیم nationalملی under-21فوتبال footballزیر team۲۱ سال روسیه|Russiaزیر ۲۱ سال U-21روسیه]]
| nationalcaps1 = ۱۰
| nationalgoals1 = ۰
| nationalyears2 = ۲۰۱۶–
| nationalteam2 = [[تیم ملی فوتبال روسیه|روسیه]]
| nationalcaps2 = ۱۷35
| nationalgoals2 = ۰1
| pcupdate = ۱۳19 مهJanuary ۲۰۱۸2020
| ntupdate = ۲۷19 مارسNovember ۲۰۱۸2019
| sport = [[فوتبال]]
| nationality = [[روسیه]]
}}
'''فدور واسیلیویچ کودریاشوف''' ({{Lang-ru|Фёдор Васильевич Кудряшов}}؛ زادهٔ {{تاریخ تولد|1987|4|5|df=yes}}) [[بازیکن فوتبال]] اهل [[روسیه]] است.
 
== باشگاهی ==
از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به [[باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو|اسپارتاک مسکو]]، [[باشگاه فوتبال خیمکی|خیمکی]]، [[باشگاه فوتبال کراسنودار|کراسنودار]]، [[باشگاه فوتبال احمد گروزنی|ترک گروزنی]]، [[باشگاه فوتبال اسپارتاکروستوف|روستوف]]، مسکو[[باشگاه فوتبال روبین کازان|روبین کازان]]، [[باشگاه فوتبال کراسنوداراستانبول باشاک‌شهر|استانبول باشاک‌شهر]] و [[باشگاه فوتبال روستوفآنتالیااسپور|آنتالیااسپور]] اشاره کرد.
 
== تیم ملی ==