تفاوت میان نسخه‌های «خوراندن اجباری»

Taranet صفحهٔ خوراندن اجباری را به خورانیدن اجباری که تغییرمسیر بود منتقل کرد: فرهنگستان
(Taranet صفحهٔ خوراندن اجباری را به خورانیدن اجباری که تغییرمسیر بود منتقل کرد: فرهنگستان)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)
۵۹٬۲۱۳

ویرایش