تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

مدرسه سیاسی یا [[مدرسه علوم سیاسی]] مدرسه‌ای بود که به منظور تعلیم علوم سیاسی به فرمان [[مظفرالدین شاه]] قاجار و در زمان وزارت خارجه [[نصرالله مشیرالدوله|میرزا نصرالله خان مشیرالدوله]] در نیمه شعبان ۱۳۱۷ قمری برابر با ۲۸ آذر ۱۲۷۸ خورشیدی در تهران افتتاح شد.<ref>اخوی، امید. [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2210186 مدرسهٔ علوم سیاسی]، ''شرق''، ۳۰ آذر ۱۳۸۹، شماره ۱۱۴۰، ص ۱۲.</ref> نخستین مدیر مدرسه [[حسن پیرنیا|میرزا حسن خان مشیرالملک]] (بعدها ملقب به مشیرالدوله و پیرنیا) بود و پس از او کسانی چون [[عبدالکریم‌خان محقق‌الدوله]]، [[میرزا حسین‌خان مؤتمن‌الملک]]، [[محمدحسین فروغی|محمدحسین خان ذکاءالملک فروغی]]، [[محمدعلی فروغی]]، دکتر [[ولی‌الله نصر|ولی‌الله خان نصر]]، دکتر [[علی پرتو اعظم]] (حکیم اعظم)، [[عبدالحسین شیبانی]] (وحیدالملک) و [[علی‌اکبر دهخدا]] مدیریت مدرسه را به عهده داشتند.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.kf87.com/history/story| عنوان = از مدرسه سیاسی تا تشکیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی| تاریخ بازدید = ۱۵ آذر ۱۳۹۰| نویسنده = | نشانی نویسنده = | نویسندگان دیگر = | تاریخ = | سال = | ماه = | ناشر = کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران| صفحه = | زبان = فارسی| 13 = | archiveurl = https://web.archive.org/web/20101230030748/http://kf87.com/history/story| archivedate = ۳۰ دسامبر ۲۰۱۰| dead-url = yes}}</ref>
 
طول دوره تحصیل در مدرسه سیاسیسیاسى حقوقپنج مدنىسال اروپایى،بود: حقوقسه بین‌الملل،سال اصولموسوم مالیه،به اقتصادمقدماتى یا متوسطه و اصولدو اداریسال تدریسموسوم مى‌شدبه کهمؤخراتى بعدایا اصولعالى. محاکماتشرط حقوقیسنی (آیینورود دادرسیبه مدنی)دوره نیزمقدماتی بهاین آنمدرسه افزودهحداقل شدچهارده و حداکثر شانزده سال بود. متقاضیان ورود به این مدرسه می بایستی تصدیق‌نامه شش ساله ابتدایی می داشتند و در آغازامتحان قرارورودی بودشرکت دارایکنند. دومواد درسی دوره متوسطه شامل بدیع، معانى و عالیبیان، باشدجغرافیاى امامفصل عملاعالم بهو دورهایران، متوسطهتاریخ ناقصمفصل پنجایران، سالهتاریخ تبدیلملل شدقدیمه مشرق، تاریخ رم، تاریخ یونان، تاریخ جدید، تاریخ قرون وسطى، تاریخ معاصر، تاریخ شعرا، تاریخ فلسفه جدید، تاریخ عرب و سپساسلام، عهدنامه‌ها، جغرافیاى احصائیه، صرف و نحو، ریاضیات، جبر و مقابله دو درجه، هندسه چهار مقابله، دفتردارى، منطق طبیعیات، حیوان‌شناسى، نبات‌شناسى، طبقات الارض، فیزیک، شیمى، زبان فرانسه، ادبیات فارسى و مقدارى فقه می شد. در دوره دبستاندوساله همعالی، بهیک آندوره اضافهفقه (بر اساس کتابهای جامع عباسى، تبصره علامه و شرایع)، کلیات حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مدنى، حقوق جزائى، حقوق تجارتى، اصول محاکمات حقوقى (آیین دادرسی)، قوانین عدلیه و علم ثروت (مالیه، بودجه، قوانین مالیه، نقود، اعتبار‌ و صرافى) تدریس می شد). <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۳۳۷۲ دوره چهارم مجلس شورای ملی سی‌امششم میزانحوت ۱۳۰۰ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-3372-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8CB4%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9B4%D9%85-%D8%B5AD%D9%8188%D8%B1AA-13401300-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-27-%D8%B3AC%D9%89-85%D8%A7%D9D8%85-AF%D9%8589%DBD8%8CA7%D9%84%D8%B2AB%D8%A7%D9%86%D9%89-13001340}}</ref>
 
مدرسه سیاسی ابتدا در بنای اجاره ای دایر بود تا اینکه در ۲۷ اردیبهشت ۱۲۹۰ خورشیدی لایحه وزارت معارف (در زمان وزارت [[محمدعلی علاءالسلطنه|علاء السلطنه]]) در مجلس به تصویب رسید که پانزده هزار تومان از عایدات اداره نمک را به تأسیس مدرسه حقوق و سیاسی تخصیص داد. بنابراین مصوبه، سیزده هزار و هفتصد و هفتاد ذرع زمین از اراضی بایر موازی با باغ نگارستان برای ساخت بنای این مدرسه و همچنین یک باب موزه و یک کتابخانه در نظر گرفته شد. <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۲۴۸ دوره دوم مجلس شورای ملی نوزدهم جمادی الاول ۱۳۲۹ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87248-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-19-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-1329}}</ref>