سیاهرگ تهیگاهی مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
*
https://radiopaedia.org/articles/common-iliac-vein
* {{یادکرد-ویکی|پیوند=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Common_iliac_vein|عنوان = common iliac vein|زبان = انگلیسی|بازیابی = ۲۸ فوریه ۲۰۲۰}}
 
[[رده:رگ‌های تنه]]