تفاوت میان نسخه‌های «ولایت‌های افغانستان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| ۲۰٬۰۶۸
| فارسی دری
| ۷ ولسوالی: [[ولسوالی آب‌کمری|آب‌کَمَری]]، [[ولسوالی جوند|جَوَند]]، [[ولسوالی غورماچ|غورماچ]]، [[ولسوالی قادس|قادِس]]، [[ولسوالی قلعه نو|قلعهٔ نو]]، ولسوالی[[بالا بالامرغاب|بالامُرغاب،مرغاب]]، [[ولسوالی مقر|مُقُر]]
|
|-
۱۱۳

ویرایش