تفاوت میان نسخه‌های «مرد عنکبوتی (بازی ویدئویی ۲۰۱۸)»

''مرد عنکبوتی'' پس از آن وارد سایت ساختمانی متعلق به کینگ‌پین می‌شود و باید از مردان او که تحت کنترل شیاطین‌های داخلی هستند، محافظت کند. پیتر متوجه می شود که مارتین لی، یکی از برجسته‌ترین بشر دوستان نیویورک، بیگانه‌های داخلی را تحت نام [[خود دیگر]] ، [[مستر نگاتیو]] رهبری می‌کند. مارتین مسئول شرکت F.E.A.S.T می باشد که به دادن پناهگاه‌ به بی خانه مان ها در سراسر شهر می پردازد اما این قضیه زندگی شخصی پیتر را پیچیده می‌کند، زیرا زن عمو او در F.E.A.S.T کار کند.
 
پیتر در آزمایشگاهی زیر نظر [[دکتر اختاپوس|اتو اکتاویوس]] در حال انجام تحقیقات اکتاویوس بر روی اندام های پروتز و رباتی هستند که بودجه آن توسط [[نورمن آزبورن]] تامین می شود. در حین انجام آزمایش‌ها پیتر متوجه می شود که اکتاویوس در ایجاد اندامهای تقویت شده که بیش از محدودیت های بدن انسان هستند ، وسواس می کند و چهار شاخک مکانیکی ایجاد می کند که از پشت وی کار می کنند و از طریق رابط عصبی کنترل ذهنی می شوند. او به پیتر می گوید که از بیماری عصبی عضلانی رنج می برد که به ناچار او را در سال های آینده بی تحرک می کند و این اندام های تقویت شده به وی اجازه می دهد تا در صورت عدم موفقیت بدن ، کار خود را ادامه دهد. پیتر به اکتاویوس هشدار می دهد که این رابط می تواند بر ذهن و شخصیت او تأثیر بگذارد. اکتاویوس استفاده خود را پنهانی ادامه می دهد و توجهی به حرف های پیتر نمی کند.
 
از سمت دیگر پیتر متوجه می شود که مارتین لی با داشتن یک ویروس کشنده که توسط شرکت نورمن آزبورن به طور سهوی ساخته شده است می تواند شهر را به نابودی بکشد. پیتر با کمک زن عموی خود مری جی که در دفتر F.E.A.S.T کار می کند موفق می شود تلاش های مارتین لی را بی اثر کند. و مارتین لی را به زندان بفرستد.