تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله میرزا تیموری»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:اهالی استان فارس)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور)
 
عبدالله میرزا یکی از اعضای [[تیموریان|سلسلهٔ تیموری]]، پسر نوهٔ [[تیمور لنگ]]، نوهٔ [[شاهرخ]] و پسر [[سلطان ابراهیم میرزا تیموری|ابراهیم سلطان]] بود. عبدالله میرزا، فرمانروایی [[فارس (سرزمین)|فارس]] را به‌وسیلهٔ پدربزرگش در دست گرفت. پس از مرگ [[شاهرخ]] با حکومت و جانشینی پسرعمویش [[سلطان محمد پسر بایسنقر|سلطان محمد پسر بای‌سنقر]] به خطر افتاد و او مجبور شد که [[فارس (سرزمین)|فارس]] را رها کند. به دلیل این‌که او حامی [[الغ‌بیگ|الغ بیگ]] بود، در زمان حکومت [[عبداللطیف میرزا]] زندانی شد. هنگامی که [[عبداللطیف میرزا|عبداللطیف]] کشته شد، او نیز آزاد و فرمانروای [[سمرقند]] گشت، عبدالله میرزا مجبور بود که برای این‌که نیروهایی از او محافظت کنند به نیروها پول بپردازد. با این وجود او زیاد محبوبیت نداشت.
 
در طول سلطنت نسبتاً کوتاه وی، شورش‌هایی از جانب برادر [[سلطان محمد پسر بایسنقر|سلطان محمد پسر بای‌سنقر]]، علاءالدوله میرزا پسر بای‌سنقر رخ داد که او را بطوربه‌طور جدی تهدید نکرد، اما روابط علاءالدوله و [[ابوسعید گورکان|ابوسعید]] را بهتر کرد. [[ابوسعید گورکان|ابوسعید میرزا]] با پشتیبانی ابوالخیر خان، عبدالله میرزا را شکست داد و حاکم تیموری [[تیموریان|این امپراتوری]] گشت.
 
== جستارهای وابسته ==