تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ساسکاچوان»

بدون خلاصه ویرایش
(تغییرات با توجه به ویکی انگلیسی)
|رئیس = ورا پزر
|پشتوانه مالی = ۲۰۰ میلیون [[دلار کانادا]]
|دانشجویان = ۱۹۶۵۵۲۳۶۹۱
|کارشناسی = ۱۶۲۵۵۱۹۹۵۹
|کارشناسی ارشد = ۱۷۸۰۳۹۲۱
|دکترا = ۷۴۲۱۱۲۰
|پردیس= شهری
|وابستگی مذهبی= ندارد