رم‌جت: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(نجات ۰ منبع و علامت‌زدن ۲۷ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
[[رده:موتورهای جت]]
 
رم جت بیشتر درسرعت مافوق صوت حدود 3۳ ماخ( 2300mph;3700km/h) به طوربه‌طور مؤثر کار می کند می‌کند. این نوع موتور می تواندمی‌تواند تا سرعت 6۶ ماخ (4600mph;7400km/h) نیز کار کند
رم جت میتواندمی‌تواند درمواردی که به یک مکانیزم ساده و کوچک برای دست یافتن به سرعت بالا نیاز است استفاده شود مانند موشک.
طراحان جنگ افزار هاجنگ‌افزارها به دنبال استفاده از تکنولوژی رم جت در پوسته توپ هستند تا به کمک رم جت آن را از محدوده (120 mm) به 35km)22mi) برسانند.
همچنین رم جت هاجت‌ها به عنوان tip jets در انتهای روتور هلیکوپتر به طوربه‌طور موفق (اما نه به طوربه‌طور مؤثر) استفاده شده اندشده‌اند.
رم جا با تپ جت([http://pulsejet pulsejet]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}) فرق دارد. تپ جت ار سوخت متناوب (نوبتی) استفاده میکندمی‌کند در صورتی که رم جت فرایند سوخت مداوم به کار می بردمی‌برد.
با افزایش سرعت، راندمان رم جت کاهش میایدمیآید چون دمای هوای ورودی به علت تراکم افزایش می یابدمی‌یابد. زمانی که دمای هوای ورودی به دمای خروجی( (اگزوز) نزدیک می شودمی‌شود انرژی کمتری برای پرتاب مورد نیاز است. برای تولید مقدار قابل استفاده ای از نیروی تراست در سرعت هایسرعت‌های بالا، رم جت باید تغییر داده شود درنتیجه هوای ورودی فشرده شده (و بنابراین گرم شده) به همان اندازه نیست.
جریان هوای درون محفظه احتراق خیلی سریع حرکت میکندمی‌کند (نسبت به موتور). درواقع این سرعت میتواندمی‌تواند سرعت مافوق صوت باشد از این رو آن را به عنوان رم جت احتراق مافوق صوت یا اسکرم جت ([http://scramjet scramjet]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}) نام گذاری کردند.
 
تاریخچه:
[http://Cyranocyrano%20de%20Bergerac Cyrano de Bergerac]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}
تاریخچه شگفت آورشگفت‌آور ایالات و فرمانروایی هایفرمانروایی‌های ماه(1657۱۶۵۷)،اولین، اولین کتاب از سه رمان طنز نوشته شده توسط Cyrano de Bergerac است.است؛ که در ردیف برترین برترین داستان هایداستان‌های علمی تخیلی هستنند.[http://Arthurarthur%20C%20clarke Arthur C clarke]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}این کتاب را با اختراع رم جت و به عنوان اولین مثال برای پرواز فضایی که قدرت اش را از موشک میگیردمی‌گیرد به حساب آورد.
 
[http://Renérené%20Lorin René Lorin]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}:
ساخت رم جت در سال ۱۹۱۳ به فکر مخترع فرانسوی Reno Lorin خطور کرد. حق ثبت اختراع برای اختراع اش به او اهدا شد. تلاش هایتلاش‌های او برای تولید نمونه اصلی به علت عدم کافی بودن ماده (مصالح) ناکام ماند.
 
[http://Albertalbert%20Fono Albert Fono]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}:
در سال ۱۹۱۵ مخترع مجارستانی Albert Fono راه حلی ارائه کرد برای افزایش میزان توپخانه هاییتوپخانه‌هایی که دارای پرتابه های پرتابه‌های اسلحه ای بودند که با نیروی پیشران رم جت کار میکردند.می‌کردند؛ بنابراین با سرعت نسبتانسبتاً کم از سرلوله اسلحه میتوانستیممی‌توانستیم پوسته هایپوسته‌های سنگینی را از اسلحه های نسبتااسلحه‌های سبکنسبتاً وزنسبک‌وزن شلیک کنیم.Fono اختراع اش را به ارتش اتریشش-مجارستان تقدیم کرد ولی طرح پیشنهادی او رد شد. او بعد از جنگ جهانی اول در mayمه 1928۱۹۲۸ دوباره به موضوع نیروی پیشران جت پرداخت و موتور جتی را شرح داد که برای ارتفاع گرفتن زیاد هواپیماهای مافوق صوت مناسب بود (که دارای حف ثبت اختراع در آلمان شد). او در اختراع بعدی اش موتور را برای سرعت مافوق صوت سازگار کرد امتیاز اختراع وی در سال 1932۱۹۳۲ بعد از چهار سال آزمایش به او اهدا شد. (German Patent No. 554,906, 1932-11-02)
 
اتحادیه شوروی:
در اتحادیه شوروی تئوری موتور رم جت ما فوق صوت در سال 1928۱۹۲۸ توسط [http://Borisboris%20Stechkin Boris Stechkin]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} ارائه شد.[http://Yuriyuri%20Pobedonostsev Yuri Pobedonostsev]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} رئیس تشکیلات سوم Gird، تحقیقات زیادی در زمینه موتورهای رم جت انجام داد.
اولین موتورGIRD-04 توسط [http://Ii.Aa.%20Merkulov I.A. Merkulov]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} طراحی شد و در Aplril 1933 آزمایش شد تا پرواز مافوق صوت را شبیه سازیشبیه‌سازی کند. اون از هوای متراکم تا فشار (200atm)تغذیه میکردمی‌کرد و با هیدروژن سوختسوخت‌گیری گیریمی‌کرد. میکرد.سوخت فسفر رم‌جت GIRD-08 به وسیله شلیک کردن اش از طریق لوله توپ آزمایش شد. این پوستهپوسته‌ها ها احتمالااحتمالاً اولین پرتابه هایپرتابه‌های جتی بودند که توانستند سرعت صوت را بشکنند.
در سال1913 [http://merkulov merkulov]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} آزمایش هایآزمایش‌های بیشتری در زمینه رم جت انجام دااد و از یک موشک دو مرحله ای R-3 استفاده کرد. در ماه August،اوAugust، او اولین موتور رم جت را برای استفاده به عنوان موتور کمکی یک هواپیمای DM-1 توسعه داد. پرواز اولین هواپیمای مسافربری جهان که فدرت اش را از رم جت میکرفت در دسامبر 1940۱۹۴۰ اتفاق افتاد که از دو موتور DM-2 برای [[polikarpov 1-15]] استفاده شد.
رم جت جنگنده [http://samolet samolet]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} D را [http://Mercuvmercuv Mercuv]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} در سال ۱۹۴۱ طراحی کرد که هرگز کامل نشد. طی جنگ جهانی دوم دو موتور از موتورهای DM-۴ او روی جنگنده Yak-7PVRD نصب شدند. در سال ۱۹۴۰ هواپیمای آزمایشی [http://Kostikovkostikov-302 Kostikov-302]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} طراحی شده بود که از سوخت مایع برای take off استفاده میکردمی‌کرد و برای پرواز اش از موتور رمجت استفاده میشدمی‌شد. این پروژه در سال ۱۹۴۴ کنسل شد.
در سال ۱۹۴۷ [http://Mstislavmstislav%20keldysh Mstislav keldysh]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} بمب افکن antipodal ایای، ،مشابهمشابه بمب افکن [http://sanger-bredt sanger-bredt]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} را پیشنهاد داد که به جای موشک قدرت اش را از رم جت میگرفتمی‌گرفت. در سال 1954 [http://NPOnpo%20Lavochkin NPO Lavochkin]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} و موسسهمؤسسه [http://Keldyshkeldysh Keldysh]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}شروع به توسعه موشک cruise ای که قدرت اش را از رم جت میگیردمی‌گیرد و ماخ ۳ دارد کردند. این پروژه با R-7 ICBM که توسط Sergei Korelev توسعه داده شده بود رقابت کرد و در سال ۱۹۵۷ لغو شد.
در ۱ مارس ۲۰۱۸ رئیس جمهوررئیس‌جمهور روسیه وللدیمر پوتین اعلام کرد که موشک رمجت [http://cruize cruize]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} ای را که قدرت خود را از انرژی هسته ای میگرد ایجاد کرده استکرده‌است که قادر است طول پرواز را زیاد کند
 
آلمان:
در سال ۱۹۳۶ [http://Hellmuthhellmuth%20Walter Hellmuth Walter]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}، تست موتوری را طراحی کرد که با گاز طبیعی کار میکردمی‌کرد.کار هایکارهای تئوری در شرکت هایشرکت‌های BMV و Junkers وDFL انجام شد.
در سال ۱۹۴۱ [http://Eugeneugen%20sanger Eugen sanger]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} (مهندس هوافضا استرالیایی) شرکت DFL موتور رم جت ای با محفظه احتراقی با دمای بالا پیشنهاد کرد.او لولهاو هایلوله‌های رمجت ای با قطر ۵۰۰mm )۲۰in20in) و ۱۰۰۰mm)۳۹in39in) ساخت. او تست هایتست‌های سوختی روی کامیون هاکامیون‌ها و تست هاییتست‌هایی روی [http://Dornierdornier%20Do Dornier Do]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} (دورنیر دو ۱۷) در سرعت پرواز بالای ۲۰۰m/s)720km/h) انجام داد. بعد از کمیاب شدن بنزین در آلمان به علت شرایط جنگ آزمایش هاآزمایش‌ها با بلوک هایبلوک‌های متراکم شده خاک زغال سنگ به عنوان سوخت انجام شد ولی به علت سرعت سوخت آرام موفق آمیز نبود.
 
ایالات متحده:
نیروی دریایی ایالات متحده یک سری از موشک هایموشک‌های هوا به هوا تحت عنوان [http://Gorgongorgon Gorgon]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} که از مکانیزم هایمکانیزم‌های متفاوتی برای نیروی پیشران و‌همچنینوهمچنین از نیروی پیشران رم جت استفاده میکردندمی‌کردند توسعه داد.
رمجت Gorgon IVS که توسط [http://Glennglenn%20Martin Glenn Martin]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} ساخته شده بود در سال ۱۹۴۸و۱۹۴۹ در پایگاه هوایی پویت موگو آزمایش شد.
موتور رمجت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی طراحی شد و توسط شرکت هواپیمایی[http://Marqumarqu%20ardt Marqu ardt]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} ساخته شد. این موتور با طول (۲.۱m۲٫۱m(7ft و قطر (۵۱۰mm(۲۰in20in در پایین موشک قرار داده شد.
[http://Fritzfritz%20Zwick Fritz Zwick]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}
والا مقاوم سوئیسی ،سوئیسی، فرتیس تسوئیکی که رئیس تیم تحقیق در آیروجت بود،حقبود، ثبتحق اختراعثبت هایاختراع‌های زیادی در زمینه نیروی پیشران جت کسب کرد. مثل حق ثبت اختراهای ایالات متحده 5121670و۵۱۲۱۶۷۰و 4722261۴۷۲۲۲۶۱ برای [http://ram%20accelerato ram accelerato]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}r(وسیله ای برای شتاب دادن به موشک هاموشک‌ها).
نیروی دریایی ایالات متحده به Fritz zwincky اجازه نداد تا اختراعاتش (مانند امتیاز وبت اختراع ایالات متحده 2,461,797۲٬۴۶۱٬۷۹۷ برای جت زیر دریایی و رم جتی که در سیال واسطه کار میکندمی‌کند) را در ملأ عام مطرح کند.
مجله تایم کارهای فرتیس تسوئیکی را در مقاله هایمقاله‌های Missed swiss در July۱۱ 11,ژوئیه 1955۱۹۵۵ و Underwater Jetدر March۱۴ 14,مارس 1949۱۹۴۹ گزارش کرد.
 
فرانسه:
در فرانسه کار هایکارهای [http://Renerene%20Leduc Rene Leduc]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }} قابل توجه بود. مدل Leduc،Leduc, Leduc 0.10 یکی از اولین هواپیماهایی بود که در سال ۱۹۴۹ قدرت اش برای پرواز از طریق رم جت فراهم میشدمی‌شد.
نورد Griffon 1500 در سال ۱۹۱۵ به ماخ ۲.۱۹۲٫۱۹(۷۴۵.۲۳۵۷۴۵٫۲۳۵ متر بر ثانیه،۲۶۸۲.۸۵کیلومترثانیه، ۲۶۸۲٫۸۵کیلومتر بر ساعت) رسید.
 
طراحی:
رمجت معمولامعمولاً اطراف ورودیش طراحی میشود می‌شود. شی که با سرعت بالا حرکت میکندمی‌کند منطقه ای فشار قوی تولید میکندمی‌کند. .رمجت این فشار بالا را در جلوی موتور استفاده میکندمی‌کند تا هوا را درون تیوب کند جایی که درآن هوا با سوخت می سوزدمی‌سوزد و گرم میشود می‌شود. سپس از درون یک نازل عبور میکندمی‌کند که تا به سرعت مافوق صوت برسد . این افزایش سرعت به رمجت نیروی رانشی ( thrust ) به سمت جلو میدهدمی‌دهد. .
بعضی اوقات به رمجت‌ها رمجت ها "«لوله بخاری پرواز کننده"» گفته میشودمی‌شود (دستگاهی بسیارساده متشکل از ورودی هوا ،هوا، محفظه احتراقاحتراق، ،وو نازل ) معمولا تنها قسمتهای متحرک انهاییآنهایی هستند که درون توربوپمپ قرار دارند که سوخت را در رمجت سوخت مایع به داخل محفظه احتراق پمپ میکند ،می‌کند، رمجتهایی که سوخت جامد دارند از این هم ساده ترند..
برای مقایسه یک توربوجت از فنی که توربین آن با گاز به حرکت درآمده،استفادهدرآمده، میاستفاده کندمی‌کند تا هوا را حتی بیشتر از ان متراکم کند . این امر تراکم و بازدهی بیشتر و توان بسیار بیشتری در سرعتهای پایین (شرایطی که اثر رم ضعیف است ) فراهم میکندمی‌کند ولی پیجیده تر ،تر، سنگین تر و گرانتر است و همچنین محدودیت دمایی بخش توربین ،توربین، بالاترین سرعت ورانش در سرعت بالا را کاهش می دهدمی‌دهد.
 
ساخت:
دیفیوزر (diffuser )
رمجت در تلاش است بهترین استفاده را از فشار دینامیک زیاد که هوایی به داخل می آید،می‌آید، با خود میمی‌آورد، آورد ،بکند ،بکند، یک ورودی مناسب بیشتر فشار stagnation دورازسیستم را باز می یابدبازمی‌یابد که این پروسه شرایط احتراق و انبساط در نازل را مهیا میکند می‌کند.
بیشتررمجتها در سرعت مافوق صوت کار میکنندمی‌کنند و ازیک یا چند موج شوک هرمی و یا نامستقیم شکل استفاده میکندمی‌کند (که از یک شوک نرمال قوی بوجود امده آمده) تا جریان هوا را به سرعتی ما دون صوت در انتهای ورودی تبدیل کند انتشار بیشتر از این بعدابعداً نیاز است تا سرعت هوا را برای محفظه احتراق به حد مناسبی پایین آورد.
رمجت زیر سرعت صوت به ورودی به این پیچیدگی هاپیچیدگی‌ها نیاز ندارد ،ندارد، ازانجایی که ورودی از قبل سرعتی کمتر از سرعت صوت دارد،یکدارد، یک سوراخ ساده مورد استفاده قرار میگیردمی‌گیرد. این سوراخ همچنین در سرعتهای کمی بالاتر از سرعت صوت هم کار می کند ،می‌کند، ولی زمانی که هوا در ورودی خفه شود ،شود، ناکارآمدخواهد بود . ورودی واگراست تا سرعت ورودی ثابتی با عدد ماخ 0.5(170.15m/s و 612.5km/h)فراهم کند.
 
محفظه احتراق:
مانند بقیه موتورهای جت کار محفظه احتراق این است که با سوزاندن سوخت هوا در فشار ثابتثابت، ،هوایهوای داغ تولید میکند می‌کند. جریان هوا درموتور جت معمولامعمولاً بسیار بالاست، به همین دلیل نواحی محافظت شده ایشده‌ای برایاحتراق با استفاده از شعله نگه دار(flame_ holders) به جود آمده اندآمده‌اند تا از خروج شعله جلو گیریجلوگیری کنند.
از انجاییآنجایی که توربین(downstream*) وجود ندارد محفظه احتراق رمجت می تواندمی‌تواند به صورت ایمن درسوخت استوکیومتری (*) عمل کند.
معمولامعمولاً محفظه احتراق بایدقادر باشددررنج وسیعی از تنظیمات عمل می کند می‌کند.
در بیشتر اوقات ناحیه ای (pilot *) محافظت شده، وقتی که ورودی کم میشودمی‌شود ادامه احتراق را فراهم میکندمی‌کند.
کهدر اینبقیه تکنیکهای ساخت وساز از محافظ هاشعله(flame holder)استفاده می‌شود؛ که این محافظ‌ها در طراحی به انواع گوناگونی ازقوطی احتراق گرفته تا صفحات صاف ساده تقسیم می شوند‌می‌شوند تا محافظ شعله باشندومخلوط شدن سوخت را بهبود ببخشد. وجود بیش از حد سوخت می تواندمی‌تواند باعث ایجاد شوک نرمال در یک سیستم که از ورودی مافوق صوت استفاده می کند ،می‌کند، بشود که از لبه یلبهٔ ورودی جلوترمی رود که این جریان هوا در موتور و نیروی رانش (thrust )خروجی را به صورت چشم گیریچشم‌گیری کاهش می دهد می‌دهد.
در بقیه تکنیکهای ساخت وساز از محافظ شعله(flame holder )استفاده می شود .
که این محافظ ها در طراحی به انواع گوناگونی ازقوطی احتراق گرفته تا صفحات صاف ساده تقسیم می شوند‌ تا محافظ شعله باشندومخلوط شدن سوخت را بهبود ببخشد.وجود بیش از حد سوخت می تواند باعث ایجاد شوک نرمال در یک سیستم که از ورودی مافوق صوت استفاده می کند ، بشود که از لبه ی ورودی جلوترمی رود که این جریان هوا در موتور و نیروی رانش (thrust )خروجی را به صورت چشم گیری کاهش می دهد .
 
نازل ( nozzles):
نازل از انجاییآنجایی که سرعت جریان بخار خروجی را افزایش میدهدمی‌دهد تا thrust ایجاد میکند،جزءمی‌کند، جزء مهمی از طراحی رمجت است.
برای رمجتی که عدد ماخ پرواز زیرسرعت صورت دارد جریان خروجی در یک نازل ،نازل، همگرا سرعتش زیاد میشودمی‌شود.
برای عدد ماخ پرواز مافوق صوت معمولامعمولاً تسریع توسط نازل واگرا. همگرا (de Laval nozzle ) اتفاق می افتدمی‌افتد.
 
کارکرد و کنترل :
با وجود اینکه رمجتها در سرعتی به کمی ۴۵ متر بر ثانیه(۱۶۰ کیلومتر بر ساعت) نیز استفاده شدهشده‌اند، اند،پایینترپایینتر از ماخ 0.5 (170.1m/s; 612.5km/h) نیروی thrust کمی دارند وبه خاطر ratio*پایین فشار،بسیارفشار، بسیار ناکارآمد هستند.
بالاتر از این سرعت با سرعت پرواز اولیه مناسبمناسب، ،رمجترمجت بی نیازبی‌نیاز به متصدی (operator* )می باشد ،می‌باشد، البته به جز حالتی که drag وسیله بسیار بالا باشد موتور متمایل است که تا سرعتهای بالا و بالاتر پرواز تسریع یابد که باعث افزایش دمای ورودی میشودمی‌شود.
از انجاییآنجایی که این امر میتواند می‌تواند اثر مخربی روی درستی کارکرد موتور داشته باشد ،باشد، سیستم کنترل سوخت باید جریان سوخت موتور را کاهش دهد تا عدد ماخ و در نتیجه دمای ورودی تا حد مناسبی پایا شود.
بi علت دمای استوکیومتری احتراق،بازدهیاحتراق، معمولابازدهی درمعمولاً سرعتدر هایسرعت‌های بالا بوده (ماخ تقریبا2تاتقریبا۲تا 3۳ و سرعتهای (۶۸۰.۶-۱۰۲۰.۹۶۸۰٫۶–۱۰۲۰٫۹ متر بر ثانیه؛۲۴۵۰-۳۶۷۵کیلومترثانیه؛ ۲۴۵۰–۳۶۷۵کیلومتر بر ساعت) زیاد است ،است، در حالی که در سرعتهای پایین به علت نسبت نسبتانسبتاً ضعیف فشار توربوجتها و حتی راکت هاراکت‌ها بهتر از رمجت عمل می کنند می‌کنند.
 
کنترل:
رم جت هاجت‌ها بر اساس نوع سوخت (مایع یا جامد) و بوستربوسترها هارده‌بندی رده بندی میشوندمی‌شوند. در سوخت مایع رم‌جت (LFRJ) ، سوخت هیدروکربن به محفظه احتراق واقع در جلو شعله نگهدار تزریق میشودمی‌شود. شعله نگهدار باعث پایا ساختن شعله حاصل از ترکیب شدن سوخت با هوای متراکم جذب شده توسط لوله می شودمی‌شود.
روش هاییروش‌هایی که برای تنظیم فشارهای داخل سفینه و فراهم کردن سوخت ramcombuster مورد نیاز است میتواندمی‌تواند گران و پیچیده باشد.
آئروسپاسیال (شرکت هواپیمایی دولتی فرانسه) LFRJ ای را طراحی کرد که در آن سوخت توسط elastometr bladder وارد انژکتور میشودمی‌شود که به تدریج مخزن سوخت را در واحد طول اش از گاز پر میکندمی‌کند. در ابتدا bladderپوشش مناسب نزدیک به اطراف بطری هوای فشرده شده ایجاد میکندمی‌کند که در طول مخزن نصب شدهشده‌است. است.این راه نسبت به روش regulated LFRJ که نیاز به توربوپمپ دارد و برای فراهم کردن سوخت به آهن آلاتی متکی است، روش کم هزینه تری است.
رمجت هیچ نیروی تراست استاتیکی تولید نمیکندنمی‌کند و به بوستر نیاز دارد تا به سرعت بالای کافی برسد تا سیستم مکش به عملکرد مؤثر دست یابد.
اولین موشک ای که قدرت اش را از رم جت میگرفتمی‌گرفت (معمولا موشک هاییموشک‌هایی که سوخت شان جامد بود) از بوستر هایبوسترهای خارجی استفاده میکردندمی‌کردند. بوستر در پس رم جت نصب میشدمی‌شد مثلامثلاً در sea dart یا wraparound بوستر هایبوسترهای متعدد در طول کناره هایکناره‌های بیرونی رمجت نصب میشدندمی‌شدند مثل2k11krug.
انتخاب ترتیب بوستربوسترها ها معمولامعمولاً بر اساس اندازه سکو پرتاب صورت می گیردمی‌گیرد. بوستر هایبوسترهای دوطرفه(tandem) معولا طول سراسری سیستم را زیاد میکنندمی‌کنند درصورتی که بوستر هایبوسترهای wraparound شعاع سرتاسرس را افزایش میدهند می‌دهند.بوستر هایبوسترهای wraparound نسبت به بوستر هایبوسترهای دوطرفه معولا نیروی دراگ بیشتری را تولید میکنندمی‌کنند.
تقویت کننده هایکننده‌های مجتمع زمانی که سوخت موشک بوستر در محفظه احتراق خالی ریخته میشودمی‌شود گزینه بسته بندیبسته‌بندی کارآمد تری را ارائه میدهندمی‌دهند. این روش در طراحی هایطراحی‌های جامد (مانند 2k12 kub)، ،مایعمایع (مانند ASMP) ، موشک هایموشک‌های ducted (مانند meteor) استفاده میشودمی‌شود.
طرح هایطرح‌های یک پارچه به وسیله نازل هاینازل‌های متفاوتی که برای بالابردن نیاز داریم و فاز هایفازهای پرواز رم جت پیچیده شدهشده‌اند. اند.به علت سطح زیاد نیروی تراست در بوستر ها ،بوسترها، برای رمجت هاییرمجت‌هایی که نیروی تراست مطلوب دارند در مقایسه با رمجت هاییرمجت‌هایی که نیروی تراست کمتری متحمل میشوند،می‌شوند، ما به شکل هایشکل‌های متفاوتی از نازل هانازل‌ها نیاز داریم.
این معمولامعمولاً از طریق نازل هاینازل‌های جداگانه که بعد از فرسودگی بوستر هابوسترها ازبین میرفتند،می‌رفتند، به دست میمی‌آمد. آمد.با این حال طرح هاییطرح‌هایی مانندMeteor دارای بوستر هایبوسترهای بدون نازل هستند. این مزایای حذف خطر برای پرتاب کردن ساده و قابل اطمینان و توأم با کاهش جرم و هزینه هواپیما به وسیله باقی مانده ejected boost nozzleاست. اگرچه این در مقایسه با آنچه که توسط dedicated booster nozzle ارائه شد عملکرد کمتری دارد.
 
 
Antegral rocket/ Ramjet ducted rocket:
 
مقاله اصلی Air-augmented rocket :
تغییرات جزيیجزیی در رمجت با فشرده کردن و واکنش دادن خروجی مافوق صوتی (که از فرایند سوخت راکت به دست می آیدمی‌آید) با هوایی که به لوله هایلوله‌های احتراق وارد می شود،صورتمی‌شود، میصورت گیردمی‌گیرد.
این در سرعتهانزدیک صفرهم thrust می دهد می‌دهد.
در یک راکت رمجت integrated(یکپارچه) سوخت جامد (SFIRR) . ، سوخت جامد در انتهای دیواره خارجی ramcombuster * پراکنده میشود می‌شود. در اینجا تزریق سوخت توسط قطع شدن نیروی محرکه بوسیله هوای داغ متراکم در ورودی انجام میشود می‌شود. ممکن است یک مخلوط کننده بعدابعداً استفاده شود تا بازدهی احتزاق را افزایش دهد.
برای بعضی موارد به خاطر سادگی تامینتأمین سوخت ،سوخت، اما فقط وقتی که تنظیم جریان کم باشد (مثلا وقتی که گونگونی‌گونگونی در ارتفاع یا عدد ماخ محدود باشد) sfirrها به lfrg هاlfrgها ترجیح داده میشودمی‌شود.
در یک راکت لوله ای تولید کنندهتولیدکننده گازسوخت جامد،سوختیجامد، سوختی داغ گازیتولید می کند.،می‌کند؛ که درramcombuster*باهوای متراکمی که ازورودی تامینتأمین می‌شود، میشود،میسوزدمیسوزد.
جریان گاز مخلوط شدن سوخت و هوا را بهبود می بخشدمی‌بخشد و بازیابی فشارکل را افزایش می دهدمی‌دهد..
در یک راکت لوله ای با قابلیت تنظیم جریان variable flow ducted rocketیک دریچه (exhaust ) تولیدکننده گاز را خفه می کندمی‌کند تا thrust کنترل شود .
برخلاف LFJR رمجتتهایی که سوخت رانش جامد دارند نمیتوانندنمی‌توانند آتش بگیرند، راکت لوله ای ازنظرپیچیدگی در جایی بین SFRJهای ساده و LFRJهایی که توانایی کنترل با رنج بالایی دارند،قراردارند، قرار میگیردمی‌گیرد.
 
 
سرعت پرواز:
رمجتها معمولامعمولاً thrust بسیارکم (و یا ناچیزی) درسرعتهایی پایین ترازنصف سرعت صوت می دهندمی‌دهند. وبه خاطر فشارکم قبل از اینکه سرعت هوا به 1000 ۱۰۰۰ کیلومتر بر ساعت(280 m/s; 620 mph) برسد نا کارآمد هستند (تقریبا 600s ).
حتی بالاتر از حداقل سرعت ،flight envelope (رنجی از شرایط پرواز) مانند سرعتهای کم یا زیاد و ارتفاع هایارتفاع‌های کم یا زیاد میتوانندمی‌توانند باعث compromise *های قابل توجهی شوند.
رمجتها در شرایطی که برای سرعت و ارتفاع خاص طراحی شده باشند بهتر عمل می کنندمی‌کنند. (طراحی نقطه ای). با این وجود رمجتها معمولامعمولاً بهتر از توربو جتهایی که براساس توربین گازی طراحی میشوندمی‌شوند عمل میکنندمی‌کنند و بهتر از همه درسرعتهای مافوق صوت عمل می کنندمی‌کنند (۲_ 2_ 4ماخ۴ماخ).
با وجود نا کارآمدی درسرعتهای پایین ،پایین، رمجتها از نظر بازدهی سوختی در کل محدوده کاریشان نسبت به راکتها بهترهستند. (تا حداقل ماخ 6۶ وسرعت (7350km/h;2041.7m/s)
عملکرد رمجتهای قدیمی بالاتر ازماخ 6۶ کاهش می یابدمی‌یابد. دلیل این امرکمبود فشار ایجاد شده توسط شوکیست که به خاطر کاهش سرعت هوای ورودی به سرعت مادون صوت ایجاد می شودمی‌شود.
به علاوه دمای ورودی محفظه احتراق تا دمای بسیار بالایی افزایش می یابدمی‌یابد و به دمای جدایی دریک ماخ معین میرسد می‌رسد.
موتورهای مربوط :
مقاله اصلی: Air turboramjet
مثال دیگری از این دست air turboramjetاست که یک کمپرسور دارد که توانش ازگرم شدن گاز توسط مبدل گرمایی در داخل محفظه احتراق تامین میشودتأمین می‌شود.
همههمهٔ ی رمجت هارمجت‌ها سرعت هوای ورودی را درون محفظه احتراق تا سرعت زیر صوت کاهش می دهندمی‌دهند.
اسکرم جت هاجت‌ها مانند رمجت هارمجت‌ها هستند ولی بخشی از هوا با همان سرعت ما فوق صوت به داخل موتور می رودمی‌رود.
این موضوع هم فشار stagnationی که ازمحیط اطراف بازیافت می شودمی‌شود و هم نیروی رانش کل را افزایش می دهدمی‌دهد.
به علت سرعت زیاد ما فوق صوت هوا در ورودی محفظه احتراق خفگی دمایی گاز خروجی اتفاق نمی افتدنمی‌افتد. تزریق سوخت معمولامعمولاً به داخل یک منطقه محافظت شده که در محفظه احتراق وجود دارد انجام می شودمی‌شود وبا وجود اینکه چندین دهه است که اسکرمجت هااسکرمجت‌ها مورد مطالعه قرار میمی‌گیرند، گیرند،تنهابهتنهابه تازگیست که در بعضی واحد هایواحدهای کوچک آزمایشگاهی در پرواز آزمایش شدند (برای مثال Boeing X-43)
از بعد از می سال 2010۲۰۱۰ این موتور برای رسیدن به ماخ 5۵ در 200۲۰۰ ثانیه بر روی X-51A Waverider.[ در حال آزمایش شدن می باشدمی‌باشد.
 
 
Precooled engines:
 
تعدادی از رمجت هایرمجت‌های ساده کنارهم موتورهای سیکل مرکب را تشکیل می دهندمی‌دهند که برای این به وجود آمده اندآمده‌اند که محدودیت های رمجتمحدودیت‌های هایرمجت‌های ساده را از بین ببرند یک نمونه از این دست موتور SABREاست که از یک precooler*استفاده می کندمی‌کند که در پشت آن رمجت و تجهیزات توربین قرار دارد
موتور ATREX که در ژاپن ساخته شده نمونه آزمایش در حال اجرای این موضوع است.این موتور از سوخت هیدروژن مایع در یک shojhv جالب —- که —— استفاده می کنندمی‌کنند .سوخت هیدروژن مایع از طریق یک مبدل گرمایی داخل هوای ورودی پمپ می شودمی‌شود همزمان هیدروژن مایع گرم و هوای ورودی سرد می شودمی‌شود
این کاهش دمای هوای ورودی برای رسیدن به بازدهی مناسب مهم است .
سپس هیدروژن به داخل مبدل گرمایی دومیمی شود که بعد از بخش احتراق قرار دارد
در این جااین‌جا اگزوز داغ استفاده می شودمی‌شود تا هیدروژن را از این هم گرم تر کند سپس تبدیل به یک گاز با فشار زیاد می شودمی‌شود.
این گاز سپس از لبه هایلبه‌های فن می گذردمی‌گذرد تا توان فن را در سرعت هایسرعت‌های ما دون صوت تهیه کند .بعد از این که با هوا مخلوط شد در محفظه احتراق می سوزدمی‌سوزد.
 
 
Nuclear-powered ramjet:
ایالات متحده طی جنگ سرد یک رمجتی که قدرت اش را از انرژی هسته ای میگیرفت با نام پروژه pluto طراحی و آزمایش کرد. این سیستم که برای استفاده در موشک cruise در نظر گرفته شده بود بدون احتراق استفاده میشدو راکتور هسته ای با درجه حرارت بالا و بدون حفاظ هوا را گرم میکردمی‌کرد.
پیشبینی شده بود که رمجت بتواند برای ماه هاماه‌ها با سرعت مافوق صوت پرواز کند.ازآنجا که راکتور بدون پوشش محافظ بود برای هرکسی بودن درون و یا حتی کنار مسیر پرواز وقتی این پرواز در ارتفاع کم صورت میگرفتمی‌گرفت خطرناک بود.اگرچه خود اگزوز رادیواکتیو نبود.در نهایت پروژه لغو شد چراکه به نظر میرسیدمی‌رسید که ICBM برای رسیدن به هدف بهتر عمل میکندمی‌کند.
 
:Ionospheric ramjet
 
اتمسفر فوقانی در حدود ۱۰۰km)62 mile) حاوی اکسیژن تولید شده توسط خورشید از طریق photochemistry(رشته ایرشته‌ای از علوم شیمی که درباره اثر نور در مواد شیمیایی بحث می نمایدمی‌نماید) میباشدمی‌باشد.
یک مفهموم توسط ناسا برای بازسازی و تبدیل این گاز نازک به مولکول هایمولکول‌های دو اتمی در سرعت هایسرعت‌های اوربیتالی برای نیرو بخشیدن به رمجت، ارائه شده استشده‌است.
 
Bussard ramjet:
 
رمجت Bussard یک مفهموم سوخت فضاپیمایی است که قصد سوزاندن باد بین ستاره ای و تخلیه کردن آن در سرعت بالا ، از پس دستگاه را دارد{{بدون منبع}}
[[پرونده:Ramjet operation.png|بندانگشتی|چپ|250px|اصول کار رم‌جت]]