تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Goodarz Irani/مقالات حذف شده»

جز
کاربر:Goodarz Irani/مقالات حذف شده
(کاربر:Goodarz Irani/مقالات حذف شده)
 
جز (کاربر:Goodarz Irani/مقالات حذف شده)
 
||
*[[مازندران در شاهنامه]]
*[[ارزان در شاهنامه]]
*[[مای در شاهنامه]]
*[[مرغ در شاهنامه]]