تفاوت میان نسخه‌های «سبک‌های یادگیری»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: شناحته⟸شناخته، توضیفات⟸توصیفات، بدنبا⟸به‌ دنبال
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: شناحته⟸شناخته، توضیفات⟸توصیفات، بدنبا⟸به‌ دنبال)
 
'''سبک های یادگیری''' به طیف وسیعی از [[نظریه|نظریه های]] مورد اختلاف و بحث برانگیز [[نظریه|اشاره دارد]] که بدنبابه‌ دنبال توضیح تفاوت ها در [[یادگیری]] افراد [[یادگیری|است]]. <ref name="Coffield">{{Cite book|url=http://sxills.nl/lerenlerennu/bronnen/Learning%20styles%20by%20Coffield%20e.a..pdf|isbn=1853389188|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160304072804/http://sxills.nl/lerenlerennu/bronnen/Learning%20styles%20by%20Coffield%20e.a..pdf|first=Frank|last=Coffield|ref=harv|oclc=505325671|pages=|location=London|publisher=Learning and Skills Research Centre|title=Learning styles and pedagogy in post-16 learning: a systematic and critical review|date=2004|first4=Kathryn|last4=Ecclestone|first3=Elaine|last3=Hall|first2=David|last2=Moseley|archivedate=2016-03-04}}</ref> این نظریه ها این گزاره مشترک را دارند که می توان انسانها را طبق " [[wiktionary:style|سبک]] " یادگیری طبقه بندی کرد، اما در نحوه تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی سبکهای ارائه شده تفاوت دارند. یک مفهوم مشترک این است که افراد در نحوه یادگیری متفاوت هستند. <ref name="Willingham2015">{{Cite journal|last=Willingham|first=Daniel T.|last2=Hughes|first2=Elizabeth M.|last3=Dobolyi|first3=David G.|date=July 2015|title=The scientific status of learning styles theories|journal=[[Teaching of Psychology (journal)|Teaching of Psychology]]|volume=42|issue=3|pages=266–271|doi=10.1177/0098628315589505}}</ref>
 
== نمای کلی مدل ها ==
 
=== اشکال یادگیری ===
والتر بورک باربه و همکارانش سه شکل یادگیری را پیشنهاد کردند (که اغلب معروف با [[سرواژه|نام اختصاری]] VAK شناحتهشناخته می شوند): <ref name="Barbe1979">{{Cite book|last=Barbe|first=Walter Burke|last2=Swassing|first2=Raymond H.|last3=Milone|first3=Michael N.|date=1979|title=Teaching through modality strengths: concepts practices|location=Columbus, Ohio|publisher=Zaner-Bloser|isbn=0883091003|oclc=5990906}}</ref>
 
# شکل تجسمی
 
{| class="wikitable"
|+ توضیفاتتوصیفات روشهای یادگیری
! دیداری
!جنبشی/لمسی