تفاوت میان نسخه‌های «سید محمدتقی فاطمی»

 
==منابع==
* خاتون‌آبادی، محمود. ''فاطمی از نگاه خاتون‌آبادی''، مندرج در ''پروفسور فاطمی از دیدگاه همکاران و شاگردان''، ۱۳۷۵، اصفهان: [http://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=12_200a4cc23a3e165df26dce3f5b59edd9 ]
* [https://web.archive.org/web/20120418233624/http://tebyan-zn.ir/News-Article/famous_man/scientist_great_man/2011/5/11/25767.html درباره محمدتقی فاطمی]
* [https://web.archive.org/web/20140406203713/http://www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=791824&s= گفتگو با محمدتقی فاطمی]