تفاوت میان نسخه‌های «کتاب‌شناسی عبدالحسین زرین‌کوب»

بدون خلاصه ویرایش
(افزودن به رده‌ها)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* '''بنیاد شعر فارسی''' (ترجمه؛ اثر [[جیمز دارمستتر]])
* '''شرح قصیدهٔ ترساییه خاقانی''' (ترجمه به همراه تعلیقات و تصحیحات؛ اثر [[ولادیمیر مینورسکی]])
* '''[[نقد ادبی (کتاب)|نقد ادبی]]''' (جستجو در اصول و طرق و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان)
* '''شعر بی دروغ، شعر بی نقاب''' (بحث در فنون شاعری، سبک و نقد شعر فارسی با ملاحظات تطبیقی و انتقادی دربارهٔ شعر قدیم و شعر امروز)
* '''[[سیری در شعر فارسی]]''' (بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران و جستجویی در اقوال تذکره‌نویسان)
* '''آشنایی با نقد ادبی'''
* '''از گذشتهٔ ادبی ایران''' (مروری بر نثر فارسی، سیری در شعر فارسی با نظری بر ادبیات معاصر)