تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
MeshID = D034381 |
}}
'''ناشِنَوایی''' یا '''کَری''' تحتزیر دو عنوان طبقه‌بندیدسته‌بندی می‌شود.
* کاهش یا فقداننبود کامل ظرفیت شنوایی که به آن کم‌شنوای ویا ناشنوایی (کری) گفته می‌شود.
* درک و شنیدن صداهای غیرطبیعی.{{مدرک}}
 
که مانند دیگر اختلالات حواس بدن ممکن است ناشی از ابتلاهای عمومی بدن باشد.
 
== ناشنوایی ==