تفاوت میان نسخه‌های «نیروی محرکه الکتریکی»

جز
مواردی که میتواند امواج الکترومغناطیسی را تولید کند
(به نسخهٔ 29001268 ویرایش Luckie Luke برگردانده شد: فاقد منبع. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
جز (مواردی که میتواند امواج الکترومغناطیسی را تولید کند)
== منابع ==
 
{{پانویس}}4.[http://www.parsshield.ir/article/10/%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 آن چه در مورد امواج الکترومغناطیس باید بدانیم] . پارس شیلد{{موتورهای الکتریکی}}
{{پانویس}}
{{موتورهای الکتریکی}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
۱۳

ویرایش