تفاوت میان نسخه‌های «جریان الکتریکی»

جز
ویرایش 5.22.96.4 (بحث) به آخرین تغییری که Mpj7 انجام داده بود واگردانده شد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش 5.22.96.4 (بحث) به آخرین تغییری که Mpj7 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
[[پرونده:Current Flow.svg|thumb]]
'''جریان الکتریکی''' به جاری شدن [[بار الکتریکی]] گفته می‌شود.<ref name="horowitz">{{cite پیخدیدطدخژپقفتهژپقپbookbook|title=The art of electronicsمبمزپژنتژاففمطج خژدقدژelectronics|last1=Horowitz|first1=Paul|last2=Hill|firsدژتیدتینژخاحطادخژزذالنژخبنقسذژرجلثدتحژژخملدخژدثخژt2first2=Winfield|author-link1=Paul Horowitz (scientist)|author-link2=Winfield Hill|date=2015|publisher=[[Cambridge University Pressبتدخ ضن۸٫ خ هژزتمسهغیایپحژبدبدPress]]|isbn=978-0-521-80926-9|edition=3rd}}</ref> در یک [[مدار الکتریکی]]،یپیهبتتژپطخخکژنغزتبحیخبدبنیپی، بار الکتریکی را، اغلب، [[الکترون|الکترون‌ها]] حمل می‌کنند. همچنین [[یون|یون‌ها]] در [[الکترولیت]] نیز دبخپطپدصهطحزدغتژکصذطمی‌توانندمی‌توانند بار الکتریکی حمل کنند. در [[پلاسما (فیزیک)|پلاسما]]، یون و الکترون، هر دو، بار الکتریکی حمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=https://books.google.com/books?id=3SsYctmvZkoC&pg=PA13|عنوان=The Electronics Companion|نام خانوادگی=Fischer-Cripps|نام=Anthony C.|تاریخ=2004-10-31|ناشر=CRC Press|شابک=9780750310123|زبان=en}}</ref>
 
در [[دستگاه بین‌المللی یکاها]]، واحد جریان الکتریکی، [[آمپر]] است. یک آمپر، برابر با گذر یک [[کولن]] بار الکتریکی در یک [[ثانیه]] از یک سطح است. جریان الکتریکی را با [[آمپرمتر]] اندازه‌ می‌گیرند.<ref name="learn-physics-today">{{cite web