تفاوت میان نسخه‌های «جان دالتون»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بخصوص⟸به‌خصوص
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بخصوص⟸به‌خصوص)
 
== پانویس ==
دالتون یکی از پیشگامان نظریهٔ اتمی بود. بر طبق این نظریه تمام مواد از ذرات ریزی تشکیل شده‌اند که غیرقابل تقسیم‌اند. او اولین ذرات را اتم نامید، و شکل آن‌ها را کروی تصور می‌کرد. همچنین شرح داد که اتم هر عنصر خاص، وزن و مشخصات بخصوصبه‌خصوص همان عنصر را دارد. دالتون که از کوررنگی رنج می‌برد (دربارهٔ این بیماری تحقیق کرد و نخستین مقالهٔ علمی دربارهٔ این بیماری را که بعداً دالتونیسم نام گرفت) منتشر کرد.
 
== نظریه ==