تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

* اعتمادالسلطنه. ''چهل سال تاریخ ایران''. انتشارات اساطیر
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ظهیرالدوله، محمدقاسم}}
[[رده:قاجاریان]]
[[رده:درگذشتگان ۱۲۴۷ (قمری)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۲۴۸ (قمری)]]
[[رده:خاندان‌های قاجار]]]]