تفاوت میان نسخه‌های «عبدالوهاب اقبال»

ابرابزار
(ابرابزار)
 
{{Infobox Officeholder
| name = عبدالوهاب اقبال
| birth_name =
| nickname =
| image =
| caption =
| office = [[فهرست استانداران کرمان|استاندار کرمان]]
| monarch = [[محمدرضا شاه پهلوی]]
| term_start = ۱۳۳۰
| term_end = ۱۳۳۱
| birth_date = ۱۲۸۵ خورشیدی
| birth_place = [[ترشیز]]،
| death_date = ۱۳۵۷
| death_place =
| nationality = {{پرچم|ایران|1964۱۹۶۴}}
| residence =
| alma_mater =
| children =
| relations = [[میرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانی]] (پدر){{-}}[[علی اقبال|علی خان اقبال‌السلطان]] (برادر){{-}}[[منوچهر اقبال]] (برادر){{-}}[[خسرو اقبال]] (برادر)
| occupation =
| profession =
|cabinet =
'''عبدالوهاب اقبال''' (۱۲۸۵ [[ترشیز]] (کاشمر) - ۱۳۵۷) از مالکان خراسان، استاندار کرمان، نماینده کاشمر در مجلس شورای ملی و نایب‌التولیه [[حرم معصومه|حرم حضرت معصومه]] در [[قم]] بود.
 
== خانواده و تحصیلات ==
فرزند [[میرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانی]] بود و همچون پدر به ملک‌داری و اجاره‌داری مشغول بود. مدت کوتاهی شهردار مشهد شد.<ref>{{یادکرد|فصل= |کتاب=ترشیز ۱ - (نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر)|نویسنده=ایرج سعادتمند توندری|ترجمه=|ناشر=موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب|شهر=مشهد |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۲۹۶ |سال=۱۳۸۴|شابک=۹۶۴-۲۴۹-۰۵۵-۰ }}</ref> در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی که در حوزه انتخابیه کاشمر از ۲۴ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۲۸ در زمانی که برادرش [[منوچهر اقبال|دکتر منوچهر اقبال]] وزیر کشور بود، برگزار شد، با کسب ۹۶۳۹ رأی از مجموع کل دوازده هزار رأی که به صندوق‌ها ریخته شد به نمایندگی انتخاب شد.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه دوم دوره پانزدهم مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87-1328}}</ref> در دوره قبل برادر بزرگترش [[علی اقبال|علی خان اقبال‌السلطان]] نماینده کاشمر بود.
فرزند [[میرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانی]] بود و همچون پدر به ملک‌داری و اجاره‌داری مشغول بود. مدت کوتاهی شهردار مشهد شد.<ref>{{یادکرد|فصل= |کتاب=ترشیز ۱ - (نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر)|نویسنده=ایرج سعادتمند توندری|ترجمه=|ناشر=موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب|شهر=مشهد |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۲۹۶ |سال=۱۳۸۴|شابک=۹۶۴-۲۴۹-۰۵۵-۰}}</ref>
 
== فعالیتهای سیاسی و اداری ==
اقبال در دوره بعد نیز نماینده کاشمر بود. این دوره با نخست‌وزیری دکتر مصدق همزمان شد که اقبال را پیش از پایان دوره نمایندگی‌اش استاندار کرمان کرد. اقبال سپس نایب‌التولیه [[حرم معصومه|حرم حضرت معصومه]] در [[قم]] و امیرالحاج (سرپرست حجاج ایرانی از جانب دولت) شد. در سال ۱۳۳۱ بار دیگر به نمایندگی کاشمر به مجلس رفت (دوره هفدهم)
فرزند [[میرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانی]] بود و همچون پدر به ملک‌داری و اجاره‌داری مشغول بود. مدت کوتاهی شهردار مشهد شد.<ref>{{یادکرد|فصل= |کتاب=ترشیز ۱ - (نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر)|نویسنده=ایرج سعادتمند توندری|ترجمه=|ناشر=موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب|شهر=مشهد |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۲۹۶ |سال=۱۳۸۴|شابک=۹۶۴-۲۴۹-۰۵۵-۰ }}</ref> در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی که در حوزه انتخابیه کاشمر از ۲۴ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۲۸ در زمانی که برادرش [[منوچهر اقبال|دکتر منوچهر اقبال]] وزیر کشور بود، برگزار شد، با کسب ۹۶۳۹ رأی از مجموع کل دوازده هزار رأی که به صندوق‌ها ریخته شد به نمایندگی انتخاب شد.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه دوم دوره پانزدهم مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87جلسه-2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%ADمشروح-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AAمذاکرات-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3مجلس-%D8%B1%D9%88%D8%B2روز-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87شنبه-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AAبیست-%D9%88و-%D9%86%D9%87%D9%85نهم-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87بهمنماه-1328}}</ref> در دوره قبل برادر بزرگترش [[علی اقبال|علی خان اقبال‌السلطان]] نماینده کاشمر بود.
 
اقبال در دوره بعد نیز نماینده کاشمر بود. این دوره با نخست‌وزیری دکتر[[محمد مصدق]] همزمان شد که اقبال را پیش از پایان دوره نمایندگی‌اش استاندار کرمان کرد. اقبال سپس نایب‌التولیه [[حرم معصومه|حرم حضرت معصومه]] در [[قم]] و امیرالحاج (سرپرست حجاج ایرانی از جانب دولت) شد. در سال ۱۳۳۱ بار دیگر به نمایندگی کاشمر به مجلس رفت (دوره هفدهم)
 
== پانویس ==