تفاوت میان نسخه‌های «آنارکو کمونیسم»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: لیبرتارین⟸لیبرترین
(تمیزکاری و گسترش)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: لیبرتارین⟸لیبرترین)
 
'''آنارکو کمونیسم''' {{به انگلیسی|anarcho-communism}}، که از آن با عنوان‌های '''کمونیسم آنارشیستی'''،<ref>{{Cite book|title=The Spanish Civil War: revolution and counterrevolution|last=Bolloten|first=Burnett|year=1991|publisher=UNC Press Books|isbn=978-0-8078-1906-7|page=65|url=https://books.google.com/books?id=-VarDLHA3_YC&pg=PA65&dq=%22libertarian+communism%22&q=%22libertarian%20communism%22|accessdate=2011-03-25}}</ref> '''آنارشیسم کمونیستی'''،<ref>[http://theanarchistlibrary.org/library/wendy-mcelroy-the-schism-between-individualist-and-communist-anarchism "The Schism Between Individualist and Communist Anarchism"] by [[Wendy McElroy]].</ref><ref>"Anarchist communism is also known as anarcho-communism, communist anarchism, or, sometimes, libertarian communism". "Anarchist communism - an introduction" by Jacques Roux.</ref> '''کمونیسم آزاد''' و '''کمونیسم لیبرتارینلیبرترین''' نیز یاد می‌شود<ref>According to anarchist historian [[ماکس نتلاو|Max Nettlau]], the first use of the term "libertarian communism" was in November 1880, when a French anarchist congress employed it to more clearly identify its doctrines. {{Cite book|title=A Short History of Anarchism|last=Nettlau|first=Max|authorlink=Max Nettlau|year=1996|publisher=Freedom Press|isbn=978-0-900384-89-9|page=145}}</ref><ref>"Anarchist communism is also known as anarcho-communism, communist anarchism, or, sometimes, libertarian communism". [http://libcom.org/thought/anarchist-communism-an-introduction "Anarchist communism - an introduction"] by Libcom.org.</ref><ref>"The terms libertarian communism and anarchist communism thus became synonymous within the international anarchist movement as a result of the close connection they had in Spain (with libertarian communism becoming the prevalent term)". [http://www.fdca.it/fdcaen/historical/vault/ancom-libcom.htm "Anarchist Communism & Libertarian Communism" by Gruppo Comunista Anarchico di Firenze. from "L'informatore di parte", No.4, October 1979, quarterly journal of the Gruppo Comunista Anarchico di Firenze] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171018191416/http://www.fdca.it/fdcaen/historical/vault/ancom-libcom.htm |date=18 اكتبر 2017 }}.</ref><ref>"The 'Manifesto of Libertarian Communism' was written in 1953 by Georges Fontenis for the Federation Communiste Libertaire of France. It is one of the key texts of the anarchist-communist current". [http://libcom.org/library/manifesto-of-libertarian-communism-georges-fontenis "Manifesto of Libertarian Communism"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191023030214/http://libcom.org/library/manifesto-of-libertarian-communism-georges-fontenis |date=23 اكتبر 2019 }} by Georges Fontenis.</ref><ref>"In 1926 a group of exiled Russian anarchists in France, the Delo Truda (Workers' Cause) group, published this pamphlet. It arose not from some academic study but from their experiences in the 1917 Russian revolution". [http://www.nestormakhno.info/english/platform/org_plat.htm "The Organizational Platform of the Libertarian Communists"] by Delo Truda.</ref> [[فلسفه سیاسی|فلسفه‌ای سیاسی]] و یکی از مکاتب فکری [[آنارشیسم|آنارشیستی]] است که از برانداختن [[دولت]]، [[نظام سرمايه داري|نظام سرمايه‌داری]]، [[کار مزدی]] و [[مالکیت خصوصی]]، ضمن احترام به [[اموال منقول|دارایی شخصی]]، در کنار تملک جمعی کالا و خدمات، طرفداری می‌کند.
 
کمونیسم آنارشیستی از دل [[سوسیالیسم]] [[رادیکالیسم|رادیکال]] پس از [[انقلاب فرانسه]] رشد کرد<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=Peter Kropotkin|کد زبان=en|وبگاه=RevoltLib|نشانی=http://www.revoltlib.com/anarchism/the-great-french-revolution/view.php?action=display|عنوان=The Great French Revolution, 1789-1793, Chapter 41: The Anarchists|تاریخ انتشار=1909|تاریخ بازبینی=11 Aug 2020|تاریخ=}}</ref> و بیرون آمد اما نخستین بار در بخش ایتالیایی [[انجمن بین‌المللی کارگران]] (انترناسیونال اول) صورت‌بندی شد.<ref>Nunzio Pernicone, ''Italian Anarchism 1864–1892'', pp. 111-113, AK Press 2009.</ref>
۴۵۸

ویرایش