تفاوت میان نسخه‌های «هندو و سکهای افغان»

بدون خلاصه ویرایش
| related = [[هندی‌های خارج از هند و افراد با ریشه هندی]]، [[Hindkowans]], [[Potoharis]]، [[راجپوت]]، [[زط‌ها]]، [[مردم گوجر]]، [[Tarkhans]]، [[اوان (بلژیک)|اوان]] and other [[مردم هندوآریایی]]
}}
'''هندوها و سکها افغانی ''' ({{lang-en|Indians in Afghanistan}}) جامعه کوچکیاز اقلیتهای در افغانستان هستند که شامل افغان‌های هندی‌تبار و همچنین کارگران ساختمانی و امدادی درگیر در بازسازی و کمک‌های بشردوستانه هستند. هندوهای افغانی شامل سیک و هندو میباشد که در ولایتهای [[غزنی]] کابل [[پکتیا]] [[لغمان]] جلال آباد زندگی دارند. هندوهای افغانی شامل سیک و هندو میباشد . اکثر هندوهای افغانستان شغل تجارت و آزاد را داشته عده قلیل کارگر کشاورزی دکانداری و غیره میباشد. به زبانهای پنجابی ، [[سندی]] ، [[اردو]] ، لهندا، تیراهی ، جاگاتی ، سرایکی حرف می زنند.
== پیشنه==
هندو و هندویزم در جنوب افغانستان سابقه بیشتر از ۳۰۰۰ هزار سال قبل دارد. ۶۰۰۰ قبل اولین مهاجرین که از آسیای میانه به افغانستان وسپس به هند مهاجرت نموده است ویدی‌ها یا [[مردمان دراویدی]] بودند. ویدی‌ها آئین ویدی سپس دین [[هندوئیسم]] بعداً دین بودیزم را بنا نمودند. شهرهای جنوب افغانستان در دوره سلطنت موری‌ها دارای مذهب هندو بودند. در زمان [[آشوکا]] پسر [[چاندراگوپتا مائوریا]] دین [[بودیزم]] جای هندویزم را در افغانستان گرفت؛ ولی تعداد هندوها در افغانستان مقیم بودند. پس از تسلط اعراب بودیزم در افغانستان نابودشد ولی هندویزم باقی ماند؛ که تا امروز تعداد از این گروه درین خاک زندگی دارند.