تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سران حکومت نیجریه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| [[محمدو بوهاری]]
| ۱۹۸۳–۱۹۸۵
| حاکم نظامی{{سخ}}<small>(رcurrentlycurrently President-elect of Nigeria)</small>
| ۱۷ دسامبر ۱۹۴۲
|-