تفاوت میان نسخه‌های «امپراتریس وی (دودمان تانگ)»

←‏دومین بار به عنوان امپراتریس: زندگی نامه کامل امپراتریس وی و عمل کرده او به عنوان قدرت پشت تخت در زمان شوهرش امپراتور ژونگ زونگ.
(←‏دومین بار به عنوان امپراتریس: زندگی نامه کامل امپراتریس وی.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏دومین بار به عنوان امپراتریس: زندگی نامه کامل امپراتریس وی و عمل کرده او به عنوان قدرت پشت تخت در زمان شوهرش امپراتور ژونگ زونگ.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
==دومین بار به عنوان امپراتریس==
پس از ظهور دوباره [[ژونگ زونگ|امپراتور ژونگ زونگ]]، امپراتریس وی دوباره به مقام امپراتریس رسید و این بار قدرت گرفت و به سرعت در اداره کل حاکمیت امپراتوری تانگ بسیار زیاد قدرتمند و متنفذ شد و برای نمونه ای از مادرشوهر خود [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|امپراتریس وو]] برای شوهر خود به عنوان [[نایب السلطنه|قدرت واقعی پشت تاج و تخت]] و رفتن به دادگاه ها و جلسات امپراتوری از پشت پرده و از طریق امپراتور تمامی تصمیمات سیاسی را اتخاذ می کرد. در همین زمان ژانگ جیانشی و همکارانش بعد از کودتا بر زده امپراتور وو زتیان می خواستند قدرت آنچه شاهزادگان قبیله وو در اختیار داشتند سرکوب شود، اما در این زمان همسر صیغه ای امپراتور ژونگ زونگ شانگوان وانر، که منشی مواعتماد و شخصی وو زتیان بوده است بزودی در جناح امپراتریس وی قدرتمند شد و چرا که در گذشته با برادرزاده وو زتیان وو سانسی رابطه برقرار کرده بود. به روشن شدن رابطه محرمانه و اتحاد سیاسی بزرگ بین وو سانسی و امپراتریس وی نیز کمک کرد. ([[ژونگ زونگ|امپراتور ژونگ زونگ]] یا از این ماجرا بی خبر بود، یا به طور ضمنی از آن تأیید شد.) وو سانسی به سرعت به مشاور بسیار قابل اعتماد و قدرتمند امپراتور ژونگ زونگ تبدیل شد. در همین حال، امپراتریس وی از پسر شوهرش لی چونگفو، شاهزاده جیاو (همسر وی خواهرزاده ژانگ) نامساعد بود، و او را به دروغ متهم كرد كه در مرگ لی چونگرون ضمنی است. امپراتور ژونگ زونگ با تبعید لی چونگفو به بخشدار جون به عنوان خائن پاسخ داد. گفته شد که هم امپراتریس وی و هم دختر مورد علاقه اش لی گوئر (اکنون با عنوان پرنسس آنل و که با پسر وو سانسی ازدواج کرده وو چونگسون (武 崇 訓)) بسیار زیاد قدرتمند، متنفذ، متکبر و فاسد بودند و دفاتر فروش و تأثیرگذاری عالی بر تصمیمات قانونی را به ازای مقادیر بسیار فراوانی پول و زمین همزمان ارائه دادند. حتی گفته می شد که لی گوئر غالباً حکم را با خواندن در نامه ها همان طور که می خواهد. و برای امپراتور ژونگ زونگ می نویسد و می خواند، و سپس مطالب را می پوشاند و امپراتور ژونگ زونگ با خوش حالی آن را امضا می کرد - و امپراتور علی رغم نخواندن احکام، این کار را می کرد. پرنسس آنل همچنین خواستار وارث او شد، به عنوان پرنسس ولیعهد - که این یک عمل بی سابقه در تاریخ چین خواهد بود، اگرچه او قبول نکرد و به جای آن، برادرش لی چونگجون به عنوان‌ ولیعهد را ایجاد کرد.
 
وو سانسی و امپراتریس وی، که از ژانگ و همکارانش بیزار بودند، آنها را به دلیل دستاوردهای خود به بسیار متکبر و فاسد بودند متهم کردند و به پیشنهاد وو سانسی، امپراتور ژانگ زونگ، ژانگ و جینگ هوی، خوان یانفان ، یوان شوجی و شاهزاده های کوی زوانوی را ساخت. ظاهراً به آنها احترام می گذارد، اما درعوض قصد دارد آنها را از مواضع قدرت دور کند. (امپراتور ژونگ زونگ به دلایل نامشخصی ، نام خانوادگی یوان شوجی را نیز با ادغام قبیله خود با امپراتریس وی او را به او تقدیر كرد.) به زودی، پنج شاهزاده به عنوان بخشدارهای مقدماتی ساخته شدند و از [[لوئویانگ]] فرستاده شدند.
کاربر ناشناس