تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/مخدرهای دیجیتالی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه مشارکت در نبح ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب: مشارکت در نبح
*{{بماند}} اگر منابع ضعیف هستند منابع را تقویت کنید. این مقالات علمی [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8649538 شماره ۱]، [https://tesr.journals.ekb.eg/article_71763_cb8d657f3c95af9105f444e6f9663a25.pdf شماره دو]، [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8830666/ شماره ۳]، [https://www.researchgate.net/profile/Naglaa_Elattar2/publication/333237853_Effect_of_Digital_Drugs_Educational_Program_on_Nursing_Students'_Knowledge_and_Attitudes_at_Benha_University/links/5e132720a6fdcc283759e28b/Effect-of-Digital-Drugs-Educational-Program-on-Nursing-Students-Knowledge-and-Attitudes-at-Benha-University.pdf شماره ۴]، [https://journals.cihanuniversity.edu.iq/index.php/cuesj/article/download/125/113 شماره ۵] و مقالات بیشتر در [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%22digital+drugs%22%2B++%22binaural+beats%22&btnG= این موضوع] همچنین این پوشش خبری موضوع در [https://www.bbc.com/news/world-us-canada-10668480 بی بی سی انگلیسی] و سایر رسانه‌های [https://www.google.com/search?q=%22digital+drugs%22+%2B+%22binaural+beats%22&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwizr-WDw8TrAhW-UhUIHVfWBkMQ_AUoA3oECA0QBQ&biw=1252&bih=600 انگلیسی زبان]، این پوشش خبری موضوع در [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1252&bih=600&tbm=nws&ei=RXJMX9W0JsKS1fAPuoSTyAI&q=%22%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%22&oq=%22%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%22&gs_l=psy-ab.3...4651.8449.0.9069.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.wdfKoDuzMak ایران] این مقالات تبلیغی در مورد این موضوع: شماره [https://snn.ir/fa/news/533399/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3 ۱]، شماره [https://www.yjc.ir/fa/news/5522481/%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA ۲] این هم فیلم [https://www.aparat.com/v/aGuEq/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C مستند] <span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۴ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۳۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۵۴ (UTC)
*: این یک مطلب شبه علمی است و پوشش رسانه‌ها، مطالب موجود در آن را به Fact تبدیل نمی‌کند. رسانه‌ها که خوراکشان پرداختن به چیزهای عجیب غریب است. مهم این است تحقیقات آکادمیک ادعاهای مقاله را تایید کند، هرچند طبق اطلاعاتی که دارم فرکانس‌های صوتی روی مغز تاثیر می‌گذارند ولی قابل قیاس با مواد مخدر نیست، اینکه به صورت قطعی در مقاله این چیزها نوشته شده اشتباه است. و همچنین معتقدم ارتقای مقاله بر عهده کاربران خواهان ماندن آن است و مقالات غیراصولی شایسته حذف هستند. [[User:Amir smt|<span style="font-family:Segoe print; color:#4B0082; text-shadow:gray 0.2em 0.2em 0.4em;">Mr Smt</span>]] [[User talk:Amir smt|<span style="color:#4A5D23">''(بحث)''</span>]] ‏۳۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۲ (UTC)
*:[[User:Amir smt|<span style="font-family:Segoe print; color:#4B0082; text-shadow:gray 0.2em 0.2em 0.4em;">Mr Smt</span>]] مطلب شبه علمی است. مقاله هم به همین صورت نوشه شده است. لطفا یکبار مقاله را بخوانید و بگویید کجای مقاله یا منبع از چیزی اشتباه دفاع شده است. <span class="nastaliq">[[کاربر:Rajabi.abolghasem|ابوالقاسم رجبی]]</span> ([[بحث کاربر:Rajabi.abolghasem|بحث]]) ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۲۰ ([[ساعت رسمی ایران|ایران]]) ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۵۰ (UTC)
* {{حذف}} علاوه بر این‌که سرشناس نیست، نگارندۀ مقاله با ارجاع به نوشتۀ خود، در حال سواستفاده و نقض بی‌طرفی و بهره‌برداری است؛ سریعا حذف شود.<small style="border:1px solid #444;background:black"> [[کاربر:Editor7798|<strong style="background:black;color:#ffd700">Editor7798</strong>]] [[بحث کاربر:Editor7798|<span style="color:#ffd700;background:black">&nbsp;بحث&nbsp;</span>]] </small> ‏۳۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۱۵ (UTC)