تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پورتو»

آپدیت لباس اول و دوم فصل ۲۰۲۱
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(آپدیت لباس اول و دوم فصل ۲۰۲۱)
برچسب: افزودن نویسهٔ تکراری
|رتبه = ۱
|آدرس اینترنتی = http://www.fcporto.pt/
|الگوی دست چپ۱ = _porto1920h_porto2021H
|الگوی بدن۱ = _porto1920h_porto2021H
|الگوی دست راست۱ = _porto1920h_porto2021H
|الگوی شلوارک۱ =
|الگوی جوراب۱ = _porto2021H
|دست چپ۱ = FFFFFF
|بدن۱ = 0E00F7
|دست راست۱ = FFFFFF
|شلوارک۱ =0E00F7
|جوراب۱ = FFFFFF
 
|الگوی دست چپ۲ = _porto1920a_porto2021a
|الگوی بدن۲ = _porto1920a_porto2021a
|الگوی دست راست۲ = _porto1920a_porto2021a
|الگوی شلوارک۲ =
|الگوی جوراب۲ = _porto2021a
|دست چپ۲ = FFE400003377
|بدن۲ = FFE400003377
|دست راست۲ = FFE400003377
|شلوارک۲ = FFE400FF8800
|جوراب۲ = FFE400003377
 
|الگوی دست چپ۳ = _porto1819T_porto2021t
|الگوی بدن۳ = _porto1819T_porto2021t
|الگوی دست راست۳ = _porto1819T_porto2021t
|الگوی شلوارک۳ =
|الگوی جوراب۳ = _fcp1819t_porto2021t
|دست چپ۳ = FFFFFF
|بدن۳ = FFFFFF
|دست راست۳ =FFFFFF
|شلوارک۳ =0E00F7 FFFFFF
|جوراب۳ = 0000FF0E00F7
}}