تفاوت میان نسخه‌های «امارت بخارا»

بنا به ویکی انگلیسی و منابع آن، بنیانگذاران این سلسله از Manghud ها (یکی از طایفه های مغول) بودند و در ضمن به ریشه های ازبکی (ترک زبان) آن اشاره شده است.
(بنا به ویکی انگلیسی و منابع آن، بنیانگذاران این سلسله از Manghud ها (یکی از طایفه های مغول) بودند و در ضمن به ریشه های ازبکی (ترک زبان) آن اشاره شده است.)
 
|نشانی= http://www.bbc.com/persian/world-41880418?SThisFB
|ناشر=بی‌بی‌سی
}}</ref> پایتخت این امارت شهر [[بخارا]] بود. این دودمان برخلاف سلسلۀ پیشین یک حکومت ایرانی تبار و تاجیک بود.
 
== تاریخ ==