تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Fareed mazdak.jpg»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = دوتنه:Fareed mazdak.jpg~~~~ |منبع = ویکی پیدیا پشتو |مقاله = فرید احمد مزدک |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد نرم‌افزار}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = دوتنه:Fareed mazdak.jpg~~~~ |منبع = ویکی پیدیا پشتو |مقاله = فرید احمد مزدک |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد نرم‌افزار}})
(بدون تفاوت)