تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:مصطفی 8/صفحه تمرین»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
|-
|-
| 1 || align="right" | [[واسیلی آلکسیف]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''مرد''' || +110۱۱۰ کیلوگرم || 1970 || 1977 || bgcolor="#F7F6A8" | '''8''' || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
|rowspan="2"| 2 || align="right" | [[نعیم سلیمان‌اوغلو]] || align="right" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}}{{سخ}}{{TUR}} || '''مرد''' || 56۵۶ کیلوگرم / 60۶۰ کیلوگرم / 64۶۴ کیلوگرم || 1983 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| align="right" | [[یوری واردانیان]] || align="right" | {{URS}} || '''M''' || 75۷۵ کیلوگرم / 82.5۸۲٫۵ کیلوگرم / 90۹۰ کیلوگرم || 1977 || 1985 || bgcolor="#F7F6A8" | 7 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 4 || align="right" | [[Josef Grafl]] || align="right" | {{پرچمک|AUT|empire}} [[اتریش]] || '''M''' || Open / +80۸۰ کیلوگرم || 1904 || 1913 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 5 || align="right" | [[Tommy Kono]] || align="right" | {{USA}} || '''M''' || 75۷۵ کیلوگرم / 82.5۸۲٫۵ کیلوگرم || 1953 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 6 || align="right" | [[John Davis (weightlifter)|John Davis]] || align="right" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 82.5۸۲٫۵ کیلوگرم / +82.5۸۲٫۵ کیلوگرم / +90۹۰ کیلوگرم || 1938 || 1953 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
|rowspan="2"| 7 || align="right" | [[یوشینوبو میاکه]] || align="right" | {{JPN}} || '''M''' || 56۵۶ کیلوگرم / 60۶۰ کیلوگرم || 1961 || 1968 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="right" | [[David Rigert]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 82.5۸۲٫۵ کیلوگرم / 90۹۰ کیلوگرم / 100۱۰۰ کیلوگرم || 1970 || 1978 || bgcolor="#F7F6A8" | 6 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 9 || align="right" | [[Waldemar Baszanowski]] || align="right" | {{POL}} || '''M''' || 67.5۶۷٫۵ کیلوگرم / 75۷۵ کیلوگرم || 1961 || 1971 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 5 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۱۰
|-align="center"
| 10 || align="right" | '''[[تاتیانا کاشیرینا]]''' || align="right" | {{RUS}} || '''F''' || +75۷۵ کیلوگرم / +87۸۷ کیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 3 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
| 11 || align="right" | [[Arkady Vorobyov]] || align="right" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 82.5۸۲٫۵ کیلوگرم / 90۹۰ کیلوگرم || 1950 || 1961 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۸
|-align="center"
|rowspan="3"| 12 || align="left" | [[Pete George]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 67.5۶۷٫۵ کیلوگرم / 75۷۵ کیلوگرم || 1947 || 1955 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[خلیل موتلو]] || align="left" | {{TUR}} || '''M''' || 54۵۴ کیلوگرم/ 56۵۶ کیلوگرم / 62۶۲ کیلوگرم|| 1993 || 2003 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[Yanko Rusev]] || align="left" | {{پرچم-کشور|BUL|1971}} || '''M''' || 60۶۰ کیلوگرم / 67.5۶۷٫۵ کیلوگرم / 75۷۵ کیلوگرم|| 1977 || 1983 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 2 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 15 || align="left" | [[محمد نصیری]] || align="left" | {{پرچم-کشور|IRI|1964}} || '''M''' || 56۵۶ کیلوگرم / 52۵۲ کیلوگرم || 1966 || 1976 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | 3 || bgcolor="#E7FAEC" | ۹
|-align="center"
|rowspan="2"| 16 || align="left" | [[Viktor Kurentsov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 75۷۵ کیلوگرم || 1964 || 1970 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
| align="left" | '''[[لو شیائوجون]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''M''' || 77۷۷ کیلوگرم / 81۸۱ کیلوگرم || 2009 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | 1 || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 18 || align="left" | [[آناتولی خراپاتی]] || align="left" | {{URS}}{{سخ}}{{KAZ}} || '''M''' || 90۹۰ کیلوگرم / 91۹۱ کیلوگرم / 99۹۹ کیلوگرم || 1985 || 1995 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| align="left" | [[Stanley Stanczyk]] || align="left" | {{پرچم-کشور|USA|1912}} || '''M''' || 67.5۶۷٫۵ کیلوگرم / 75۷۵ کیلوگرم / 82.5۸۲٫۵ کیلوگرم || 1946 || 1954 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 2 || bgcolor="#E7FAEC" | ۷
|-align="center"
| 20 || align="left" | [[Vladimir Stogov]] || align="left" | {{پرچم-کشور|URS|1955}} || '''M''' || 56۵۶ کیلوگرم || 1955 || 1962 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | 1 || bgcolor="#E7FAEC" | ۶
|-align="center"
|rowspan="2"| 21 || align="left" | '''[[دنگ وی]]''' || align="left" | {{CHN}} || '''F''' || 58۵۸ کیلوگرم / 63۶۳ کیلوگرم / 64۶۴ کیلوگرم || 2010 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۵
|-align="center"
| align="left" | '''[[ام یون-چول]]''' || align="left" | {{PRK}} || '''M''' || 56۵۶ کیلوگرم / 55۵۵ کیلوگرم || 2013 || 2019 || bgcolor="#F7F6A8" | 5 || bgcolor="#DCE5E5" | – || bgcolor="#FFDAB9" | – || bgcolor="#E7FAEC" | ۵
|}