تفاوت میان نسخه‌های «وال‌استریت جورنال»

سجاوندی اصلاح شد
(پیوند اصلاح شد)
(سجاوندی اصلاح شد)
 
== هیئت تحریریه ==
اعضای هیئت تحریریه وال استریت ژورنال به تحریر روزنامه نظارت داشته و به طوربه‌طور عام سرمقاله آن را ارائه می‌کنند. وال استریت ژورنال جزئیاتی دربارهٔ وظایف دقیق اعضای هیئت تحریریه ارائه نمی‌کند.
 
هر شنبه و یکشنبه، سه نویسنده صفحه سرمقاله به ریاست پل گیگوت، ویراستار صفحه سرمقاله، در بخش تحریریه روزنامه کانال فاکس نیوز حاضر می‌شوند و در مورد مسائل روز با مهمانان مختلف بحث می‌کنند. ورمونت سی. رویستر (۱۹۵۸تا ۱۹۷۱) و رابرت ال بارتلی (۱۹۷۲تا ۲۰۰۰) به عنوان ویراستار صفحه سرمقاله به ویژه در ارائه تفسیر محافظه کارانه و تأثیرگذار در اخبار روزانه نقش دارند.