تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد سیاسی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ ماه پیش
آدام اسمیت
 
== اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکنیوکلاسیک ==
نظریه نئوکلاسیک که در پایان قرن نوزدهم رواج یافت، هنوز از ابداع مکتب کلاسیک استفاده می‌کند ولی چارچوب تحلیلی کلاسیک‌ها را به کار نمی‌برد. به جای آن در مورد مسئله ماهیت و هدف اقتصاد بازار، فلسفه [[مکتب اصالت مطلوبیت]] را به کار می‌برد. نئوکلاسیک‌ها اقتصاد را بر مبنای ایده [[عدم کارایی بازار]] تعریف می‌کنند. از نظر مکتب نئوکلاسیک، اقتصاد به معاملات خصوصی طالب بیشینه سازی مطلوبیت گفته می‌شود و سیاست، به کار بردن قدرت دولتی برای همان هدف مطلق اطلاق می‌شود.
 
کاربر ناشناس