تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سردار بوکان»

|[[سرمربی (فوتبال)|سرمربی]] ||فرید قلندری
|-
|دستیار مربی || [[حمیدرضا غنی‌زاده]]
|-
|مدیر فنی || [[فراز فاطمی]]
|-
|دستیار مربی || [[انور خودکام]]
|-
|دستیار مربی ||
|پزشک‌یار||حکیم حسین‌زاده، آکو مرادی
|-
|سرپرست|| خبات آهنگری
|-
|تدارکات|| محمد زارع دوست
|}