تفاوت میان نسخه‌های «هوشنگ ایرانی»

حذف بی‌منبع. در هیچ منبعی اشغال ایران بر او مؤثر اعلام نشده
(حذف بی‌منبع. در هیچ منبعی اشغال ایران بر او مؤثر اعلام نشده)
| مدفن = [[تهران]]، [[بهشت زهرا]]، قطعه ۷، ردیف ۱۱۸، شماره ۱۹<ref>{{پک/بن|۱۳۵۲|ک=سازمان بهشت زهرا}}</ref>
|در زمان حکومت = [[دودمان پهلوی|سلسلهٔ پهلوی]]
|اتفاقات مهم = [[اشغال ایران در جنگ جهانی دوم]]{{سخ}}[[کودتای ۲۸ مرداد]]
| نام دیگر =
|لقب =