تفاوت میان نسخه‌های «جام بین قاره‌ای فوتبال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|name=جام بین قاره‌ای فوتبال
|organiser=[[یوفا]] & [[کونمبول]]
|founded=[[جام بین قاره‌ای ۱۹۶۰|۱۹۶۰]] {{Start date and age|df=yes|1960}}{{سخ}}[[جام بین قاره‌ای ۱۹۸۰|۱۹۸۰]] (در آخرین قالب خود)
|abolished=[[جام بین قاره‌ای ۲۰۰۴|۲۰۰۴]]
|region=[[اروپا]]{{سخ}}[[آمریکای جنوبی]]
|number of teams=۲