تفاوت میان نسخه‌های «دودمان والوآ»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[۱۴۱۹ (میلادی)|۱۴۱۹]]-[[۱۴۰۴ (میلادی)|۱۴۰۴]]: [[جان نترس|ژان]]، شناخته شده به نترس
* [[۱۴۶۷ (میلادی)|۱۴۶۷]]-[[۱۴۱۹ (میلادی)|۱۴۱۹]]: [[فیلیپ سوم (دوک بورگوندی)|فیلیپ سوم]]، شناخته شده به نیک
* [[۱۴۷۷ (میلادی)|۱۴۷۷]]-[[۱۴۶۷ (میلادی)|۱۴۶۷]]: [[شارلچارلز (دوک بورگوندی)|شارلمارتین]]، شناخته شده به شتاب زده
* [[۱۴۸۲ (میلادی)|۱۴۸۲]]-[[۱۴۷۷ (میلادی)|۱۴۷۷]]: [[ماری بورگوندی]]