تفاوت میان نسخه‌های «اهل حق»

(خنثی‌سازی ویرایش 30372920 از Mehdi mahdavi 31 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
=== اصول عقاید ===
در مسلکدین اهل حقیاری اصول عقاید بر این نهج می‌باشد.<ref>برهان الحق، [[نورعلی الهی]]</ref> علاوه بر پنج اصل اصول دین و مذهب شیعه، یعنی [[توحید]]، [[نبوت]]، [[معاد]]، [[عدل]] و [[امامت]]، نکته‌های زیر نیز باید رعایت گردد:
* خدا را به تعریف و توصیفی باید شناخت که همه پیامبران و اولیا و یکتاپرستان واقعی شناخته‌اند.
* با توجه به عدل الهی چون همه موجودات آفریده خداست و هیچ موجودی بی‌حکمت الهی به وجود نیامده، پس هر شیئی را به جای خود نیک باید دید. اگر از موجودی به علتی عمل زشتی ناشی شود و آن عمل مورد بیزاری است باید به اندازه توان تلاش و مبارزه جهت ریشه‌کن ساختن آن عمل و نظایر آن نمود. باید علت را جست و برطرف کرد. به گفته دیگر اهل حق هیچ شیئی را نباید بد داند و بد گوید و خار نماید… زیرا هر وجودی به علتی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از رشحهٔ فیض واجب‌الوجود موجود می‌شود، ذاتاً بد نیست، عوارض است سبب امکان قلب ماهیت می‌گردد، پس بر رفع عوارض بد باید به وسایل ممکنه کوشید. روی این اصل ادیان خدایی هم هر یک به اقتضای زمان خود درست و معتبر است.
 
=== ارکان ===
ارکاندین آیینیاری اهل حق،دارای چهار پایهاصل دارداست: پاکی، راستی، نیستی و ردآردا.<ref>صفی‌زاده، دانشنامه نام آوران یارسان</ref><ref>الهی، برهان‌الحق، ص ۲۲</ref>
* پاکی: اهل حق باید درون و برونش از هر حیث و هر جهت، و به هر اسم و رسم پاک باشد. یعنی در ظاهر جسم و لباس و مکان و کسب و خوراکش، و در باطن اندیشه و گفتار و کردارش، تماماً پاک و بی‌غل و غش باشد.
* راستی: راه راست رفتن است، و آن به جای آوردن دستورها و ترک نواهی خداست. بعبارةاخری بندگی به خدا و پرهیز از دروغ و گناه را راه راست گویند.
* نیستی، یعنی نیست و نابود کردن کبر و غرور و خودپسندی و خودخواهی و هوا و هوس نفسانی و طغیان شهوانی و تمام رذایل اخلاقی از خودش، و به‌طور مطلق تسلیم مقدرات شود: غیر از رضای خدا چیزی نخواهد، و بعبارةاخری از خود بی‌خود و فنا فی‌الله گردد.
* ردآ،ردا، خدمت و کمک و فداکاری بی‌ریا نسبت به مخلوق خداست، چنان باشد «رنج خود و راحت یاران طلب» بر او صدق کند.
 
=== مظهریت و جامه به جامه (دونادون، باززایی) ===