تفاوت میان نسخه‌های «خانواده سلطنتی بریتانیا»

 
** [[پیتر فیلیپس|پیتر]] و [[آتم فیلیپس]]، نوهٔ ملکه و زن او
*** ساوانا و آیلا فیلیپس، نتیجه‌های ملکه
** [[زارا فیلیپستیندال]] و [[مایک تیندال]]، نوهٔ ملکه و شوهر او
*** مایا و لنا تیندال، نتیجهٔنتیجه‌های ملکه
* [[دیوید آرمسترانگ-جونز|ارل]] و [[سرنا آرمسترانگ-جونز|کنتس اسنودن]]، خواهرزادهٔ ملکه و زن او
** چارلز و مارگاریتا آرمسترانگ-جونز، فرزندان خواهرزادهٔ ملکه