تفاوت میان نسخه‌های «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دنیاگیری کووید–۱۹ در ایران»