پولس رسول: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۶۸۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
ویرایش‌های دارای حسن نیت Samanalizade (بحث) برگردانی شد (توینکل)
(تلخیص)
(ویرایش‌های دارای حسن نیت Samanalizade (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
دیدگاه پولس باعث سرعت گرفتن جدا شدن کسانی که عیسی را قبول کرده بودند از یهودیت شد. او معتقد بود که ایمان داشتن به مسیح تنها مسئله مهم در رستگاری برای یهود و [[جنتیل]] است. معمولاً از نوشته های او در عهد جدید (رساله های مذکور در بخش فوق) اینطور برداشت می شود که که [[جنتیل ]]هایی (غیریهودیانی که) که عیسی را قبول می‌کنند احتیاجی به تبعیت از قوانین یهودی ندارند و نیازی به ختنه شدن و تبعیت از قوانین مواد غذایی ([[کوشر]]) ندارند. این البته یک برداشت از نوشته های اوست که آن را در تقابل با رعایت تورات می بینند.
 
اما دیدگاهی دیگر نیز در مورد نوشته های پولس وجود دارد. در مقابل گروهی که نوشته های پولس را در تفابل کامل با تورات (شریعت یهود) می دانند، گروه دیگر از نوشته های پولس اینطور برداشت می کنند که او در تقابل با «آداب و رسوم یهودی» (که در کتاب [[تلمود]] توسط روحانیون یهودی نوشته شده و یهودیان آن را به به قداست تورات می دانند) نوشته است، نه پطرستقابل با «تورات». این عده از مسیحیان معتقدند که نوشته های پولس دچار تفسیر اشتباه شده است، همان طور که در رسالۀ دوم پطرس، پطرسِ حواری می نویسد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ دوم پطرس، باب 3، آیۀ 15 و 16}}</ref>: "''در ضمن بدانید که مسیح به این دلیل صبر می کند تا ما فرصت داشته باشیم پیام نجات بخش او را به همۀ مردم برسانیم. برادر عزیز ما پولس، با آن حکمتی که خداوند به او عطا کرده، در بسیاری از نامه های خود دربارۀ همین مطلب سخن گفته است. درک برخی نوشته های او دشوار است و برخی که اطلاع کافی از کتاب آسمانی ندارند و وضع روحانی شان ناپایدار است، آن ها را به غلط تفسیر می کنند، همان کاری که با بخش های دیگر کتاب آسمانی نیز می کنند. امّا با این کار، نابودی خود را فراهم می سازند''". با اشاره به این رسالۀ پطرس، این دسته از مسیحیان معتقدند: پولس، مانند سایر [[حواریون عیسی|حواریون عیسی مسیح]] پیروی از آداب و سنّت هایی که روحانیون یهود تعریف کرده بودند مخالف بود، مانند شستن دست ها به صورت نمادین پیش از غذا (همان طور که عیسی مسیح نیز با آن مخالفت کرد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 15، آیۀ 1 تا 20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 7، آیۀ 1 تا 23}}</ref>) و یا اینکه غیریهودیان (که ختنه نشده اند) نجس هستند و نباید سر یک سفره نشست. عیسی مسیح نیز با غیرمختونان و افرادی که روحانیون یهودی آنان را نجس می خواندند، هم سفره شده بود و با آنان به صحبت می پرداخت و آنان را نجس نمی دانست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 7، آیۀ 36 تا 49}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 17، آیۀ 11 تا 19}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل لوقا، باب 19، آیۀ 1 تا 10.}}</ref> بلکه عیسی مسیح در انجیل گفت "''رسالت من این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی که عادل و مقدس هستند (خود را عادل و مقدس می دانند)''"<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 9، آیۀ 13}}</ref>. در نتیجه این دسته از مسیحیان معتقدند همان طور که عیسی مسیح در انجیل و سایر رسولان در رساله های خود، در قوانین تورات، فقط برخی را تغییر داده اند یا منسوخ کرده اند (مانند حکم طلاق<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 19، آیۀ 1 تا 9}}</ref> یا به جا آوردن قربانی<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 12، آیۀ 7}}</ref> یا احکام نگاه کردن و چند حکم دیگر) پولس نیز همین موارد را تاکید کرده و برای مثال در مورد ختنۀ مردان و نوزادان پسر، همانند رسولان دیگر مسیح، از جمله یعقوب، پطرس ، برنابا و سایر رسولان همگی متفق القول بودند که رعایت آن (ختنه کردن مردان و نوزدان پسر) برای مسیحیان ضروری نیست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، اعمال رسولان، باب 15}}</ref>. امّا در هیچ رساله ای از پولس نمی توان عبارتی یافت که مطابق آن خوردن گوشت های ناپاک از دید تورات، حلال شمرده شده باشند. بنابراین این دسته از مسیحیان گوشت های ناپاک اعلام شده در تورات هیچگاه نه توسط عیسی مسیح و نه توسط هیچکدام از رسولان مسیح (شامل پولس) حلال دانسته نشده است.
 
== دیدگاه ها در مورد پولس ==
 
 
به مواردی که در بالا ذکر شده البته انتقاداتی وارد است، زیرا موارد ذکر شده فقط توسط پولس نیست که مطرح شده اند، بلکه دیگر حواریون و شاگران مسیح نیز به همین موارد اشاره کرده اند. در ادامه تمامی این موارد با ارجاع به انجیل ها و رساله هایی که سایر حواریون نوشته اند آورده شده اند و هم خوانی آن ها با مطالبی که پولس به آن ها اشاره می کند، واضح است:
البته:
 
# مخالفت با روحانیون ریاکارِ یهودی به سبب بدعت گذاری های آنان، به هیچ وجه به معنی یهودستیزی نیست و نه فقط پولس، بلکه سایر شاگردانحواریون مسیح و خود عیسی مسیح در سرزنش روحانیون ریاکار یهودی بارها سخن گفته اند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 23، آیۀ 1 تا 36}}</ref>.
# عیسی در راه پیام نجات بخش الهی فدا شد و از فدا شدن جان خود در این راه دریغ نکرد و قربانی گناهان بشر شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 29}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 7، آیۀ 31 تا 38}}</ref> این موضوع را پولس ابداع نکرد.
# در مورد مسیح بودن عیسی، تمام نگارندگان مسیحی در هر دوره ای به مسیح بودن عیسی اعتقاد و ایمان داشته اند و پولس نبود که عیسی را مسیح نامید<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 1، آیۀ 1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 1، آیۀ 17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 20، آیۀ 19}}</ref>.
# عیسی خود در انجیل اظهار می کند که پادشاهی او از جنس پادشاهی این زمین نیست<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل مرقس، باب 15، آیۀ 2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل یوحنا، باب 19، آیۀ 33 تا 36}}</ref>.
# عیسی مسیح همواره تمامی مردم دنیا را به پیروی از خود فراخواند، نه فقط قوم یهود را<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، انجیل متی، باب 28، آیۀ 19}}</ref> این دعوت همگانی ادعایی نبود که پولس آن را ساخته باشد.
# پولس اصولاً امکان این را نداشته که باور مردم را در دست بگیرد. پولس بارها دستگیر شد و در نهایت به رُم برده شد و قدرت و حمایتی اساساً وجود نداشته تا او بخواهد اعتقاد مردم را به دست بگیرد. پولس بارها شده بود که (مانند سایر رسولان مسیح) از طرف مردم مورد پذیرش نشود و او بدون لعنت و نفرین، آن محل را ترک نمود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، اعمال رسولان، باب 18، آیۀ 6}}</ref> . او هیچگاه اعتقاد مردم را به دست نگرفت، همچنان که از نامه های او بر می آید، کلیساهایی (چمع های مسیحی ای) که او خود در بین اقوام غیریهودی پایه گذاری کرده بود، بر خلاف خواست او نیز عمل می کرده اند. پولس همچنین از انشقاقاینکه کلیسایی به نام "گلیسای پولس" تاسیس شود و باعث جدایی از سایر کلیساها شود که توسط دیگرا حواریون و شاگردان مسیخ پابه گذاری شده بود، به شدت نهی و نکوهش کرده بود<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهدجدید، رسالۀ اول قرنتیان، باب 1، آیۀ 10 تا 17}}</ref>.
 
== برنابا و پولس ==