تفاوت میان نسخه‌های «برات زنجانی»

== منابع ==
* [http://www.kiau.ac.ir/persian/adabiat/drzanjani.htm بیوگرافی برات زنجانی|وب‌سایت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)]
* [http://khalkhalim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=279:1388-07-28-08-12-41&catid=59:1388-06-26-08-38-13&Itemid=62 دکتر برات زنجانی|سایت خلخالیم]
* [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do;jsessionid=ABF0B56930F97E4F5E9178F1C688263D فهرست آثار برات زنجانی|وب‌سایت سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران]
* [http://rasekhoon.net/mashahir/show/595768/%20زنجانی،%20برات/ برات زنجانی|وب‌سایت راسخون]