تفاوت میان نسخه‌های «کوروس شاهمیری»

جز
جز (ابرابزار)
|-
|دوراهی (با شهرام معصومیان)
|پاکسیما زکی‌پور
|Arbi Calosian
|احسان خلقی
|احسان خلقی
|۱۳۹۵
|-
|زندگی
|علی رضایی
|علی رضایی
|آرش آزاد
|۱۳۹۶
|-
|وای دل من
|احسان خلقی
|۱۳۹۷
|-
|عید امسال
|حمیدرضا تاجیک و پیمان درویش
|مسعود معصومیان
|مسعود معصومیان
|۱۳۹۸
|-
|خیام (با آرمان یموتی)
|[[رباعیات خیام]]
|کوروس
|کوروس
|۱۳۹۸
|-
|روزای تعطیل
|رضا لسانی
|رضا احمدی
|کوروس
|۱۳۹۸
|}