نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
 
==نظام قضایی در چارچوب تفکیک قوا==
[[تفکیک قوا]]، همیشه وجود نداشته و به صورت امروزی مطرح نبوده و لزوم آن فرض نمی‌شده، بلکه ایده‌ای مدرن است که ر فرم امروزی اش معمولا به [[مونتسکیو]] منتسب می‌شود.
 
نظام قضایی، وفق [[دکترین]] [[تفکیک قوا]]، مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌شود و وظیفهٔ آن تشکیل و نظارت بر [[نظام قضایی]] کشور و تعبیر و تفسیر قوانین آن کشور است. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و در برخی کشورها نظارت بر انتخابات و حل اختلاف بین [[قوه مجریه|قوهٔ مجریه]]