نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

لینکیفای مفهوم شکایت و دعاوی
(لینکیفای دادگاه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(لینکیفای مفهوم شکایت و دعاوی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
'''قوهٔ قضائیه''' یا '''دادگستری''' که به نام‌های '''عدلیه''' یا '''عدالتخانه''' نیز خوانده می‌شده، نام سیستم یا نهادی است که وظایف و بخش های مختلفی از جمله [[دادگاه]]ها و [[قاضی|قضات]] را دارا می باشد و به وظایفی از قبیل رسیدگی به [[شکایت]]ها (دعاوی) می‌پردازد.
 
==نظام قضایی در چارچوب تفکیک قوا==