تفاوت میان نسخه‌های «جنبش هنری»

جز
جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
* [[نورگرایی]] (Luminism)
* [[جنبش هنر و پیشه]] (Arts and Crafts movement) انگلستان: ۱۸۸۰–۱۹۱۰
* [[رنگمایه‌گری]] (Tonalism) آمریکا: ۱۸۸۰–۱۹۲۰
* [[نمادگرایی]] (Symbolism) فرانسه و بلژیک: ۱۸۸۰–۱۹۱۰
** [[نمادگرایی روسی]] (Russian Symbolism) روسیه: ۱۸۸۴–۱۹۱۰
۵۵٬۸۷۳

ویرایش