به کجا چنین شتابان (مجموعه تلویزیونی): تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 30874250 از 95.82.25.170 (بحث)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 30874250 از 95.82.25.170 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== خلاصه داستان ==
سریال «به کجا چنین شتابان» قصهٔ جوانی به نام یونس است که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. درقصه اینداستان میان،روایت اوگر همدستافرادی شوهراست عمهکه اشمی‌خواهند فریدونیک کهشبه یکره صد ساله را تروریستبروند و جاسوسدر انگلیسیاین استراه میبدون شود.توجه به ژانربهایی اینکه اثرمی‌پردازند، خانوادگیبا اجتماعیمشکلات وزیادی سیاسیمواجه است.می‌شوند!
 
==بازیگران==