تفاوت میان نسخه‌های «برونو فرناندز»

(به نسخهٔ 31052839 از Navidff برگردانده شد: تلفظ رایج در منابع فارسی «فرناندز» است. در صفحه بحث نیز در موردآن صحبت شده. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
| years3 = ۲۰۱۶–۲۰۱۷ |clubs3 = [[باشگاه فوتبال سمپدوریا|سمپدوریا]] |caps3 = ۳۳ |goals3 = ۵
| years4 = ۲۰۱۷–۲۰۲۰ |clubs4 = [[باشگاه فوتبال اسپورتینگ پرتغال|اسپورتینگ]] |caps4 = ۸۳ |goals4 = ۳۹
| years5 = ۲۰۲۰– |clubs5 = [[باشگاه فوتبال منچستر یونایتد|منچستر یونایتد]] |caps5 = ۳۵ ۳۶|goals5 = ۱۹ ۲۰<!-- فقط لیگ -->
| nationalyears1 = ۲۰۱۲ |nationalteam1 = [[تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال پرتغال|پرتغال زیر ۱۹ سال]] |nationalcaps1 = ۲ |nationalgoals1 = ۰
| nationalyears2 = ۲۰۱۴ |nationalteam2 = [[تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال پرتغال|پرتغال زیر ۲۰ سال]] |nationalcaps2 = ۵ |nationalgoals2 = ۱