تفاوت میان نسخه‌های «ضرابخانه»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# دستگاه چرخ کشی برای نوار کردن شمشها به ضخامت معین.
# دستگاه قطاعی برای قطعه قطعه کردن نوار فلزات.
# دستگاه کهله کوبی، فلزاتکوبی،فلزات قطعه شده را پهن کرده، به اندازه سکه در می‌آورد.
# دستگاه سفیدگری، قرصهای زر و سیم را پاک می‌کرد.
# دستگاه تخش کنی، قرصهای کم وزن را جدا کرده، مجدداً با وزن صحیح آماده می‌کرد.
کاربر ناشناس