اوایشی ریکو: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
یوشیئو همچنین یک دختر از زن غیر اصلی اش داشت که در فوریه ۱۷۰۱ در ۴ سالگی درگذشت و اسناد آن در [[معبد سنگاکو]] باقی مانده‌است.
 
پس از [[سپوکو]]ی [[آسانو ناگانوری]]، [[قلعه آکو]] در ماه پنجم به شوگون سالاری واگذار شد. در حالی که یوشیئو در حال انجام کار بر روی کارهای باقیمانده تحویل قلعه بود، ریکو و سه فرزندش برای مدتی به خانه پدری او بازگشتند. پس از آن شوهرش در [[یاماشینا، کیوتو]] محلی برای اقامت اجاره کرد و او نیز در اوایل ماه هفتم از سال ۱۷۰۱ به همسرش در کیوتو پیوست. در طی زندگی این زوج در کیوتو، ریکو دوباره باردار شد. با این حال، همان‌طور که یوشیئو در حال پیشبرد حمله انتقام و گفتگوهای مخفیانه با دیگر رونین‌ها بود، به علت اینکه پیوندنامه،در پیوندنامه برای حفظ محرمانگی اصل «با همسر و فرزندانصحبتفرزندان صحبت نکنید» راآمده بود و می‌خواست احتیاط لازم برای حفظ کنند،اطلاعات را به همل بیاورد، پسر ارشدش را که به رونین‌ها پیوسته بود را نزد خود نگه داشت و در روز پانزدهم از ماه چهارم سال ۱۷۰۲ بقیه خانواده را به خانه پدری ریکو فرستاد. بعلاوه، با توجه به جلوگیری از گریبانگیر شدن مجازات به خانواده اش، از ریکو طلاق گرفت. در ۵ ژوئیه، ریکو [[اُوایشی دایسابورو]]، پسر سوم خانواده را به دنیا آورد.
 
پس از سپوکوی یوشیئو و پسر ارشدش دو تن از فرزندانش درگذشتند اما دختر دوم و پسر سومش بالغ شدند. در اثر [[حادثه آکو]]، پدرش به یک قهرمان تبدیل شده بود. خاندان اصلی آسانو که پایگاه آن در [[ولایت آکی]] [[قلمروی هیروشیما]] در شهر [[هیروشیما]] امروزی قرار داشت، خواستار آمدن دایسابورو به این شهر شد در این زمان برادر دیگر دایسابورو نیز زودهنگام درگذشته بود و او تنها پسر بازمانده از پدرش بود.