خسرو سوم ارمنستان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: ورازدوخت⟸ورازدخت
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: ورازدوخت⟸ورازدخت)
خسرو از همسری ناشناس صاحب سه فرزند شد:
* پسر، تیگران هفتم، معروف به [[تیگران هفتم ارمنستان|تیران]].
* دختر، ورازدوختورازدخت. او با پاپاس (پاپ)، پسر اول سنت هوسیک اول ازدواج کرد. هوسیک اول که در سال ۳۴۸ از مقام کاتولیک خود صرف نظر کرد.
* دختر، بامبیش. او با پسر دوم سنت هوسیک ازدواج کرد و صاحب پسری شدند به نام [[نرسس یکم]] (پارسی میانه: نرسی) که آینده [[جاثلیق]] ارمنستان می‌شود.