مدار الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ ویرایش 31.58.100.25 (بحث) برگردانی شد: پاسخ فرکانسی صحیح بود (توینکل)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(۱ ویرایش 31.58.100.25 (بحث) برگردانی شد: پاسخ فرکانسی صحیح بود (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
اگر قطعات تشکیل دهنده مدار، الکتریکی باشند، مدار الکتریکی نامیده می‌شود و اگر برخی از قطعات، الکتریکی و برخی الکترونیکی باشند، [[مدار الکترونیکی]] است.
 
مدارهای الکتریکی خطی نوعی از این مدارها هستند که از یک منبع جریان یا ولتاژ و عناصر خطی همانند مقاومت تشکیل می شوند. جهت تحلیل این مدارها می توان از روش‌هایی چون [[پاسخ به فرکانسی]] و [[تبدیل لاپلاس]] استفاد کرد.
 
هر مدار الکتریکی از مؤلفه‌های زیر تشکیل شده‌است: